Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe15
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Czaplinek

organizator:

Urząd Miejski w Czaplinku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Czaplinek

Od dnia 20 sierpnia 2012 r. do dnia 15 września 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, pokój nr 4, przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów stypendia szkolne  na rok szkolny 2012/2013.

Na podstawie art. 90b ust. 2 ustawy z dnia 9 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.wnioski na stypendia wydawane będą od dnia 16.08. 2012r.
 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), tj.  351,00 zł. netto.

Do wniosku należy załączyć:
1). zaświadczenia potwierdzające sumę miesięcznych dochodów netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, wszystkich osób w rodzinie lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego wynosi  207,00 zł.

Informacje pochodzą ze strony:wrota.czaplinek.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Czaplinku
Rynek 6
78-550, Czaplinek
tel. 94 372 62 00
czaplinek@czaplinek.pl
wrota.czaplinek.pl