Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012- Wartkowice

organizator:

Urząd Gminy Wartkowice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012- Wartkowice

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski mogą składać:

 • rodzice ucznia;
 • pełnoletni uczniowie.

Wysokość DOCHODU NETTO na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne uzyskana w miesiącu sierpniu 2011r.

Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenie o uzyskanym wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy;
2. zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego zlokalizowanego poza terenem Gminy Wartkowice;
3. zaświadczenie o uzyskanych dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych;
5. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadku przyznania uczniowi stypendium szkolnego przypomina się, że:
– faktury lub rachunki muszą być wystawione imienne na wnioskodawcę;
– przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w wykazie kwalifikowanych wydatków, który obejmuje:
1. Podręczniki;
2. Zeszyty;
3. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne;
4. Przybory szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, brystole, nożyczki, przybory geometryczne, plastelina, itp.);
5. Plecak szkolny (tornister);
6. Strój szkolny (biała bluza, spódnica, spodnie galowe, biała koszula, strój na zajęcia wychowania fizycznego – bluza sportowa, dres, obuwie sportowe, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne);
7. Biurko do nauki i krzesło do biurka;
8. Multimedialne programy edukacyjne;
9. Tusze do drukarek;
10. Udział w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (nauka języków, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia recytatorskie, kółka zainteresowań);
11. Instrumenty muzyczne;
12. Mikroskop, luneta;
13. Wyjazdy na „zieloną szkołę”;
14. Wyjazdy na wycieczkę szkolną;
15. Zwrot dojazdów do szkół;
16. Zakwaterowanie w internacie, bursie.

Osoby uprawnione do ubiegania się o pomoc materialną mogą składać wypełnione wnioski wraz z kompletną dokumentacją w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Wartkowice.

Informacje pochodzą ze strony www.wartkowice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Wartkowice
Stary Gostków 3D
99-220 Wartkowice


www.wartkowice.pl