Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci59
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • inne5
 • socjalne11
 • sportowe27
 • naukowe74
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd54
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012- Wartkowice

organizator:

Urząd Gminy Wartkowice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012- Wartkowice

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski mogą składać:

 • rodzice ucznia;
 • pełnoletni uczniowie.

Wysokość DOCHODU NETTO na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne uzyskana w miesiącu sierpniu 2011r.

Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenie o uzyskanym wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy;
2. zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego zlokalizowanego poza terenem Gminy Wartkowice;
3. zaświadczenie o uzyskanych dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
4. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych;
5. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadku przyznania uczniowi stypendium szkolnego przypomina się, że:
– faktury lub rachunki muszą być wystawione imienne na wnioskodawcę;
– przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w wykazie kwalifikowanych wydatków, który obejmuje:
1. Podręczniki;
2. Zeszyty;
3. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne;
4. Przybory szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, brystole, nożyczki, przybory geometryczne, plastelina, itp.);
5. Plecak szkolny (tornister);
6. Strój szkolny (biała bluza, spódnica, spodnie galowe, biała koszula, strój na zajęcia wychowania fizycznego – bluza sportowa, dres, obuwie sportowe, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne);
7. Biurko do nauki i krzesło do biurka;
8. Multimedialne programy edukacyjne;
9. Tusze do drukarek;
10. Udział w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (nauka języków, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia recytatorskie, kółka zainteresowań);
11. Instrumenty muzyczne;
12. Mikroskop, luneta;
13. Wyjazdy na „zieloną szkołę”;
14. Wyjazdy na wycieczkę szkolną;
15. Zwrot dojazdów do szkół;
16. Zakwaterowanie w internacie, bursie.

Osoby uprawnione do ubiegania się o pomoc materialną mogą składać wypełnione wnioski wraz z kompletną dokumentacją w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Wartkowice.

Informacje pochodzą ze strony www.wartkowice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Wartkowice
Stary Gostków 3D
99-220 Wartkowice


www.wartkowice.pl