Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci44
 • absolwenci25
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe37
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne24
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd28
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Ulanów

organizator:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ulanowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Ulanów

Po nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 16 grudnia 2004r. art. 90f ( Dz.U. nr 281 poz. 2781) wnioski o pomoc materialną tj: stypendia na okres od września 2011 do czerwca 2012, przyjmowane będą od 01.09.2011r.:

 • do 15 września 2011 dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych,
 • do 15 października 2011 dla słuchaczy kolegiów.

Do składania wniosków o pomoc materialną uprawnione są rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej o niskich dochodach: wysokość dochodu netto na członka rodziny nie może przekroczyć  351,- zł.

Do dochodów należy przyjąć wszystkie dochody rodziny bez względu na źródło ich uzyskania – również z tytułu pracy dorywczej i pracy za granicą..

Druki wniosków są do pobrania w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Ulanowie od 16.08.2011 oraz w szkołach na terenie gminy od 01.09.2011r.
Skompletowane wnioski przyjmowane będą w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Ulanowie oraz szkołach  od 01.09.2011 do 15.09.2011

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenia  o uzyskiwanych dochodach netto za m-c  sierpień 2011,
 • odcinki renty/emerytury za m-c sierpień 2011,
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie o uzyskanej pomocy materialnej za m-c sierpień 2011,
 • wyrok sądu lub oświadczenie o wysokości pobieranych alimentów,
 • nakaz płatniczy za 2011r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości  gospodarstwa rolnego z informacją o liczbie ha przeliczeniowych,
 • w przypadku pozostawania bez pracy zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie złożone, na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego, w obecności osoby przyjmującej wniosek,
 • w przypadku osiągania dochodu z pracy dorywczej i pracy za granicą należy złożyć oświadczenie na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego w obecności osoby przyjmującej wniosek,
 • w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskiwanych dochodach w przypadku ryczałtu.

Informacje dodatkowe o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać pod numerem tel. 15 8763 090

Informacja pochodzi ze strony: www.ulanow.pl

Kontakt

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ulanowie
ul. 3 Maja 19
37-410 Ulanów
tel.: 15 87 63 090