Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe25
 • inne4
 • sportowe10
 • artystyczne14
 • socjalne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Suchowola

organizator:

Urząd Miejski w Suchowoli

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Suchowola

Burmistrz Suchowoli informuje, że stypendium może otrzymać każdy zamieszkały na terenie gminy uczeń, znajdujący się  w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka rodziny (nie przekraczających kwoty 351,00zł. miesięcznie na osobę) jeśli w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium występuje jeden z poniższych czynników:
• bezrobocie,
• niepełnosprawność,
• ciężka lub długotrwała choroba,
• wielodzietność,
• brak umiejętności  wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
• alkoholizm, narkomania,
• przypadek, gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski na stypendia szkolne w roku szkolnym należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchowoli pok. 105 w  godzinach pracy urzędu w terminie określonym ustawą tj. do 15 września  2011 r.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchowoli pokój nr 105 oraz na stronach internetowych:
www.suchowola.com.pl,
http://bip.um.suchowola.wrotapodlasia.pl.

Do wniosku  należy dołączyć:
•  zaświadczenia  o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku, w przypadku osób pracujących lub w uzasadnionych przypadkach – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,
•  zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym  w ha przeliczeniowych
•  odcinek składki ubezpieczeniowej KRUS za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku,
•  zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej /ksero decyzji o zasiłku okresowym lub zasiłku stałym/
•  zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego,
•  opinię dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi  stypendium szkolnego,
•  imienne rachunki lub faktury VAT potwierdzające:
– zakup podręczników i przyborów szkolnych,
– dojazd do szkół środkami komunikacji publicznej,
– pobyt w internacie, bursie,
– dodatkowe i wyrównawcze zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą,
– naukę języków obcych,
– zakup ubrania i obuwia (szkolnego lub sportowego).

Informacje pochodzą ze strony www.suchowola.com.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Suchowoli
ul. Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola


www.suchowola.com.pl