Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Suchowola

organizator:

Urząd Miejski w Suchowoli

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Suchowola

Burmistrz Suchowoli informuje, że stypendium może otrzymać każdy zamieszkały na terenie gminy uczeń, znajdujący się  w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka rodziny (nie przekraczających kwoty 351,00zł. miesięcznie na osobę) jeśli w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium występuje jeden z poniższych czynników:
• bezrobocie,
• niepełnosprawność,
• ciężka lub długotrwała choroba,
• wielodzietność,
• brak umiejętności  wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
• alkoholizm, narkomania,
• przypadek, gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski na stypendia szkolne w roku szkolnym należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchowoli pok. 105 w  godzinach pracy urzędu w terminie określonym ustawą tj. do 15 września  2011 r.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchowoli pokój nr 105 oraz na stronach internetowych:
www.suchowola.com.pl,
http://bip.um.suchowola.wrotapodlasia.pl.

Do wniosku  należy dołączyć:
•  zaświadczenia  o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku, w przypadku osób pracujących lub w uzasadnionych przypadkach – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,
•  zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym  w ha przeliczeniowych
•  odcinek składki ubezpieczeniowej KRUS za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku,
•  zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej /ksero decyzji o zasiłku okresowym lub zasiłku stałym/
•  zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego,
•  opinię dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi  stypendium szkolnego,
•  imienne rachunki lub faktury VAT potwierdzające:
– zakup podręczników i przyborów szkolnych,
– dojazd do szkół środkami komunikacji publicznej,
– pobyt w internacie, bursie,
– dodatkowe i wyrównawcze zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą,
– naukę języków obcych,
– zakup ubrania i obuwia (szkolnego lub sportowego).

Informacje pochodzą ze strony www.suchowola.com.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Suchowoli
ul. Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola


www.suchowola.com.pl