Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne6
 • inne4
 • sportowe46
 • naukowe18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Somianka

organizator:

Urząd Gminy Somianka

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Somianka

Urząd Gminy Somianka informuję, iż do 15 września 2011 r. można składać w Urzędzie Gminy Somianka wnioski o stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Somianka, od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia. Miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 351,00 zł netto. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub rachunków (wystawionych imiennie na rodzica) – potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2011 r.

Będą refundowane między innymi wydatki:

1. na zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, w tym plecaków, zeszytów i innych materiałów piśmiennych, stroju sportowego,
2. związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. koszty dojazdu (dla uczniów szkół zawodowych i średnich).

Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy, pokój nr 12 lub ze stron internetowych: www.somianka.pl, www.ugsomianka.bip.org.pl zakładka „Procedury załatwiania spraw”.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskiwanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 12 lub pod nr telefonu (29) 741 87 90 lub 741 87 96 w. 36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 16.00.

Informacje pochodzą ze strony www.somianka.pl

Kontakt

Urząd Gminy Somianka
Somianka 16B
07 - 203 Somianka


www.somianka.pl