Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Somianka

organizator:

Urząd Gminy Somianka

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Somianka

Urząd Gminy Somianka informuję, iż do 15 września 2011 r. można składać w Urzędzie Gminy Somianka wnioski o stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Somianka, od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia. Miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 351,00 zł netto. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub rachunków (wystawionych imiennie na rodzica) – potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2011 r.

Będą refundowane między innymi wydatki:

1. na zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, w tym plecaków, zeszytów i innych materiałów piśmiennych, stroju sportowego,
2. związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. koszty dojazdu (dla uczniów szkół zawodowych i średnich).

Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy, pokój nr 12 lub ze stron internetowych: www.somianka.pl, www.ugsomianka.bip.org.pl zakładka „Procedury załatwiania spraw”.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskiwanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 12 lub pod nr telefonu (29) 741 87 90 lub 741 87 96 w. 36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 16.00.

Informacje pochodzą ze strony www.somianka.pl

Kontakt

Urząd Gminy Somianka
Somianka 16B
07 - 203 Somianka


www.somianka.pl