Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci39
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • naukowe98
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Rabka Zdrój

organizator:

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Rabka Zdrój

Burmistrz Rabki – Zdroju informuje, że wnioski o stypendium szkolne będą wydawana i przyjmowane: od 01 września 2011 r. do 15 września 2011 r.

Do wniosku wymagane będą m.in.:

 • oświadczenie lub zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. sierpień 2011 r.)
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • oświadczenie, zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 • oświadczenie lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów
 • odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymanej renty/emerytury
 • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych
 • oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne nie wymienione wyżej)

Konieczność dokumentowania wydatków ponoszonych na cele edukacyjne poprzez dostarczenie  faktur do składnego wniosku o stypendium na rok szkolny 2011/2012
do dnia 31 październik 2011 r. za I turę stypendium
oraz do dnia 30 kwietnia 2012 r. za II turę stypendium

W przypadku dostarczenie faktur na mniejszą kwotę niż przyznane stypendium szkolne, świadczenia zostaną wypłacone jedynie do wysokości dostarczonych faktur 
Wydatki m.in. na:
1). nauki języka obcego,
2). zajęć wyrównawczych prowadzonych poza systemem szkolnym,
3). zajęć terapeutycznych,
4). zajęć gimnastyki korekcyjnej,
5). dodatkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych poza systemem szkolnym,
6). zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji,
7). posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
8). związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
9). zakupu podręczników, przyborów i pomocy szkolnych, multimedialnych programów edukacyjnych, stroju do gimnastyki,
10). innych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę oraz niezbędnych do nauki.

Informacje pochodzą ze strony www.rabka.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój


www.rabka.pl