Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Przerośl

organizator:

Urząd Gminy w Przerośli

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Przerośl

Termin składania wniosków:

 • od 1 do 15 września 2011 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • od 1 do 15 października 2011 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 351,00 zł (do dochodów wlicza się również wszelkie zasiłki i dodatki).
Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne zgodnie z ostateczną decyzją o przyznaniu świadczenia (np. faktur, rachunków imiennych). Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2011 r. do końca okresu na jaki świadczenie jest przyznane.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

 • od września do grudnia 2011 – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 30 listopada 2011 r., a wypłata do 31 grudnia 2011 r.
 • od stycznia do czerwca 2012 – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2012 r., a wypłata do 30 czerwca 2012 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela pracownik Urzędu Gminy, pok. nr 13 , tel. nr 87/ 562 72 43

Formularz wniosku dostępny jest:

 • w Urzędzie Gminy , pok. nr 13
 • do pobrania: na stronie internetowej Urzędu Gminy Przerośl (wniosek, lista materiałów kwalifikowanych)

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Przerośli , ul. Rynek 2, pok. nr 13.

Informacje pochodzą ze strony przerosl.eu

Kontakt

Urząd Gminy w Przerośli
ul. Rynek 2
Przerośl


przerosl.eu