Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci38
 • absolwenci10
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • socjalne6
 • sportowe13
 • naukowe36
 • muzyczne5
 • artystyczne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd35
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Kłodawa

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Kłodawa

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice informuje, że w dniach od 15 do 31 sierpnia 2011 roku wydawane będą druki wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przeznaczonej na cele edukacyjne, która jest udzielana jako stypendium socjalne.

Wnioski o stypendium socjalne na rok szkolny 2011/2012 wraz z kompletem wymaganych dokumentów (m.in. potwierdzających dochody rodziny za miesiąc sierpień 2011 roku) będą przyjmowane od dnia 1 września 2011 roku i należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2011 roku. Dokumenty złożone po ustawowym terminie nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, iż o wspomniane stypendium ubiegać się mogą rodzice niepełnoletnich dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pełnoletni uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych.

Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy materialnej jest trudna sytuacja materialna w rodzinie ucznia, w której miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł netto.

Ważne! Od bieżącego roku szkolnego wydawaniem i przyjmowaniem wniosków oraz wypłatą stypendiów socjalnych zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach (budynek Urzędu Gminy, II piętro).
Osoby zainteresowane przyznaniem stypendium, spełniające kryterium dochodowe, prosimy o kontakt z pracownikami GOPS osobiście (pokój nr 202) lub telefonicznie 34 328 11 22 wew. 115.

Informacje ze strony www.klodawa.pl

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62-650 Kłodawa
tel. 63 273 06 22
urzad@klodawa.wlkp.pl
www.klodawa.wlkp.pl