Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe71
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe25
 • artystyczne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Kłodawa

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Kłodawa

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice informuje, że w dniach od 15 do 31 sierpnia 2011 roku wydawane będą druki wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przeznaczonej na cele edukacyjne, która jest udzielana jako stypendium socjalne.

Wnioski o stypendium socjalne na rok szkolny 2011/2012 wraz z kompletem wymaganych dokumentów (m.in. potwierdzających dochody rodziny za miesiąc sierpień 2011 roku) będą przyjmowane od dnia 1 września 2011 roku i należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2011 roku. Dokumenty złożone po ustawowym terminie nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, iż o wspomniane stypendium ubiegać się mogą rodzice niepełnoletnich dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pełnoletni uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych.

Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy materialnej jest trudna sytuacja materialna w rodzinie ucznia, w której miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł netto.

Ważne! Od bieżącego roku szkolnego wydawaniem i przyjmowaniem wniosków oraz wypłatą stypendiów socjalnych zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach (budynek Urzędu Gminy, II piętro).
Osoby zainteresowane przyznaniem stypendium, spełniające kryterium dochodowe, prosimy o kontakt z pracownikami GOPS osobiście (pokój nr 202) lub telefonicznie 34 328 11 22 wew. 115.

Informacje ze strony www.klodawa.pl

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62-650 Kłodawa
tel. 63 273 06 22
urzad@klodawa.wlkp.pl
www.klodawa.wlkp.pl