Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
 • naukowe14
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Kąty Wrocławskie

organizator:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Kąty Wrocławskie

Można już pobierać wnioski stypendialne na rok szkolny 2011/2012 w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie lub ze strony internetowej www.bip.zojo.katywroclawskie.pl

Stypendium szkolne przysługuje uczniom, których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) rodzice zastępczy, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownik socjalny lub inne osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych mogą składać wnioski w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w terminie do 15 września 2011 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2011 r.

Do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj.:
1. z tytułu wynagrodzenia za pracę (netto),
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
3. oświadczenia o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
4. zaświadczenie albo oświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny itp.),
5. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
6. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych (powyżej 1820 zł w danym roku szkolnym),
7. odcinek renty / emerytury,
8. dochody z gospodarstwa rolnego – dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o liczbie ha przeliczeniowych

UWAGA: Jeżeli rodzic/opiekun prawny ubiega się o stypendium dla kilkorga dzieci to w/w załączniki składa tylko do jednego wniosku.

Dodatkowych informacji udziela:

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych – Dominika Ożga tel. 71 711 47 42 wew. 324, dominika.porochonska@katywroclawskie.pl lub osobiście ul. Nowowiejska 4, Kąty Wrocławskie.

Informacje pochodzą ze strony bip.zojo.katywroclawskie.pl

Kontakt

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
ul. Nowowiejska 4
Kąty Wrocławskie
tel. 71 711 47 42

bip.zojo.katywroclawskie.pl