Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci52
 • absolwenci22
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe30
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Gorzkowice

organizator:

Urząd Gminy Gorzkowice

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Gorzkowice

Administracja Placówek Oświatowych w Gorzkowicach informuje, że składanie wniosków o stypendium szkolne odbywa się w terminie do 15 września 2011 r. w Administracji Placówek Oświatowych w Gorzkowicach, ul. Kościelna 26, tel. (44) 6818211.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń szkoły podstawowej (kl. I – VI), gimnazjum (kl. I – III) oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium jest kryterium dochodowe – 351 zł na osobę w rodzinie oraz trudna sytuacja rodzinna spowodowana:

 • bezrobociem
 • niepełnosprawnością
 • ciężką lub długotrwałą chorobą
 • wielodzietnością
 • alkoholizmem lub narkomanią
 • sieroctwem
 • lub innymi zdarzeniami losowymi

Wniosek do pobrania w Administracji Placówek Oświatowych lub na stronie internetowej Gminy Gorzkowice >BIP> w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód, o którym mowa we wniosku w punktach 1-11.

1. Dowodem potwierdzającym dochód z rolnictwa jest zaświadczenie o ilości ha przeliczonych według stanu za wymagany rok kalendarzowy.
2. Dowodem potwierdzającym dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej jest zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku.
3. Dowodem potwierdzającym dochody osiągane ze stosunku pracy jest zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto (brutto minus składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i podatek) z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
4. Zasiłki chorobowe KRUS lub ZUS potwierdzone z powyższych instytucji.
5. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – zaświadczenia z miejsca pobierania zasiłku (decyzja przyznania).
6. Zasiłki pielęgnacyjne  – zaświadczenie z pomocy społecznej (decyzja przyznania).
7. Świadczenia pielęgnacyjne – zaświadczenia z pomocy społecznej (decyzja przyznania).
8. Zasiłek dla bezrobotnych (zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu).
9. Emerytury lub renty – (odcinek emerytury lub renty za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).
10. Zasiłki stałe – zaświadczenie z pomocy społecznej (decyzja przyznania).
11. Zaświadczenie o przyznanym (bądź nie przyznanym) stypendium unijnym (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Informacje pochodzą ze strony www.gorzkowice.pl

Kontakt

Urząd Gminy Gorzkowice
ul. Szkolna 3
97-350 Gorzkowice
tel. 44 681 80 69

www.gorzkowice.pl