Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie57
 • studenci73
 • absolwenci20
 • doktoranci11
 • naukowcy7
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne12
 • sportowe30
 • artystyczne42
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie37
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie11
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • lubuskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie8
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie4
 • śląskie14
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2011/2012 – Bytów

organizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Bytów

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytów mogą pobierać i złożyć wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych na rok 2011/2012 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Miła 26a, 77-100 Bytów od 11 sierpnia 2011 do 15 września 2011. Pomoc materialna ma charakter socjalny przyznawana jest na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może być wyższa niż 351 zł. Pomoc materialna udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, której powodem są niskie dochody na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium udzielane jest m.in. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych, całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.Wypłata stypendium następuje na podstawie przedłożonych oryginalnych dowodów (np. faktur/ rachunków) potwierdzających poniesienie kosztu przez wnioskodawcę.

Więcej informacji o stypendiach socjalnych można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Miła 26a, 77-100 Bytów, tel. 59 822 51 01.

Informacje pochodzą ze strony www.bytow.com.pl

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Miła 26a
77-100 Bytów


www.bytow.com.pl