Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • naukowe41
 • artystyczne20
 • inne11
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2010/2011 – Malbork

organizator:

Urząd Miasta Malborka, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne 2010/2011 – Malbork

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniowi zameldowanemu na stałe lub zamieszkałemu na terenie miasta Malborka, u którego dochód na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym od złożenia wniosku tj. w sierpniu 2010 roku nie przekroczył kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. kwoty 351 zł netto.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim biorące udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski dla uczniów zameldowanych na stałe lub zamieszkałych na terenie Miasta Malbork wraz z zaświadczeniami o dochodach za miesiąc sierpień 2010 roku – należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2010 r. w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka przy Placu Słowiańskim 5 (parter pokój nr 12) w godzinach:

Poniedziałek: 07:30 – 15:30
Wtorek: 07:30 – 15:30
Środa: 09:00 – 17:00
Czwartek: 07:30 – 15:30
Piątek: 07:30 – 15:30

Informacje pochodzą ze strony www.malbork.pl

Kontakt

Urząd Miasta Malborka, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Pl. Słowiański 5
82-200 Malbork