Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • inne4
 • sportowe46
 • naukowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2010/2011 – Malbork

organizator:

Urząd Miasta Malborka, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolne 2010/2011 – Malbork

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniowi zameldowanemu na stałe lub zamieszkałemu na terenie miasta Malborka, u którego dochód na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym od złożenia wniosku tj. w sierpniu 2010 roku nie przekroczył kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. kwoty 351 zł netto.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim biorące udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski dla uczniów zameldowanych na stałe lub zamieszkałych na terenie Miasta Malbork wraz z zaświadczeniami o dochodach za miesiąc sierpień 2010 roku – należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2010 r. w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka przy Placu Słowiańskim 5 (parter pokój nr 12) w godzinach:

Poniedziałek: 07:30 – 15:30
Wtorek: 07:30 – 15:30
Środa: 09:00 – 17:00
Czwartek: 07:30 – 15:30
Piątek: 07:30 – 15:30

Informacje pochodzą ze strony www.malbork.pl

Kontakt

Urząd Miasta Malborka, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Pl. Słowiański 5
82-200 Malbork