Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci66
 • absolwenci21
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe83
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolene 2010/2011- Suchy Las

organizator:

Urząd Gminy Suchy Las, Referat Oświaty i Sportu

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkolene 2010/2011- Suchy Las

Od 1 lipca można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2010/2011. Realizacją świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zajmuje się Referat Oświaty i Sportu w Urzędzie Gminy Suchy Las.

Termin przyjmowania wniosków o stypendium szkolne upływa 15 września 2010 r. Wniosek składa się jeden raz w roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty i Sportu w Urzędzie Gminy Suchy Las w godzinach: od 8:30 do 11:00 we wtorek, środę, czwartek, pod nr tel. 061 8926-254, p. Adrian Karwat, p. Alicja Paczkowska.

Pomoc kierowana jest do uczniów pochodzących ze środowisk o niskim statucie materialnym. Jej celem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium szkolne ubiegać się mogą uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Suchy Las, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Na przykład jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu lipcu, przedstawia dochody rodziny za miesiąc czerwiec. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 351 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków na każdorazowe żądanie Urzędu Gminy Suchy Las.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2010 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Suchy Las
Referat Oświaty i Sportu
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Informacje pochodzą ze strony www.portal.suchylas.pl

Kontakt

Urząd Gminy Suchy Las, Referat Oświaty i Sportu
ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las