Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkole o charakterze socjalnym – Strzelce Opolskie

organizator:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkole o charakterze socjalnym – Strzelce Opolskie

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2010/2011, będą przyjmowane od 15 czerwca 2010 r.

 • do 15  września  2010 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • do 15 października 2010 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów  pracowników służb społecznych

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  Strzelce Opolskie ul. Krakowska 1, pokój nr  20 i 21, w godzinach urzędowania.  Formularze wniosków można pobrać w OPS lub w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie oraz Powiat Strzelecki albo na stronie www.strzelceopolskie.pl

O przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, mogą się ubiegać, zamieszkali na terenie gminy Strzelce Opolskie uczniowie wszystkich typów szkół. Pomoc materialna może być przyznana w formie:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

Ustalenie prawa do pomocy materialnej nastąpi odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej (pełnoletniego ucznia) lub jej przedstawiciela ustawowego albo dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć: opinię dyrektora szkoły, zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku dorosłych członków rodziny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dodatkowe  informacje  można  uzyskać w  siedzibie OPS w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 16, pokój nr 20, 21, tel. (77) 463 08 77 lub (77) 463 08 78 albo u dyrektora macierzystej placówki ucznia.

Informacje pochodzą ze strony www.strzelceopolskie.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pl. Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (77) 404 93 00
um@strzelceopolskie.pl
www.strzelceopolskie.pl