Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci60
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe84
 • artystyczne36
 • inne6
 • sportowe33
 • socjalne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie5
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa8
 • samorząd61
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkole o charakterze socjalnym – Strzelce Opolskie

organizator:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkole o charakterze socjalnym – Strzelce Opolskie

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2010/2011, będą przyjmowane od 15 czerwca 2010 r.

 • do 15  września  2010 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • do 15 października 2010 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów  pracowników służb społecznych

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  Strzelce Opolskie ul. Krakowska 1, pokój nr  20 i 21, w godzinach urzędowania.  Formularze wniosków można pobrać w OPS lub w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie oraz Powiat Strzelecki albo na stronie www.strzelceopolskie.pl

O przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, mogą się ubiegać, zamieszkali na terenie gminy Strzelce Opolskie uczniowie wszystkich typów szkół. Pomoc materialna może być przyznana w formie:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

Ustalenie prawa do pomocy materialnej nastąpi odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej (pełnoletniego ucznia) lub jej przedstawiciela ustawowego albo dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć: opinię dyrektora szkoły, zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku dorosłych członków rodziny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dodatkowe  informacje  można  uzyskać w  siedzibie OPS w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 16, pokój nr 20, 21, tel. (77) 463 08 77 lub (77) 463 08 78 albo u dyrektora macierzystej placówki ucznia.

Informacje pochodzą ze strony www.strzelceopolskie.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pl. Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (77) 404 93 00
um@strzelceopolskie.pl
www.strzelceopolskie.pl