Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkole o charakterze socjalnym – Strzelce Opolskie

organizator:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia szkole o charakterze socjalnym – Strzelce Opolskie

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2010/2011, będą przyjmowane od 15 czerwca 2010 r.

 • do 15  września  2010 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • do 15 października 2010 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów  pracowników służb społecznych

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  Strzelce Opolskie ul. Krakowska 1, pokój nr  20 i 21, w godzinach urzędowania.  Formularze wniosków można pobrać w OPS lub w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie oraz Powiat Strzelecki albo na stronie www.strzelceopolskie.pl

O przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, mogą się ubiegać, zamieszkali na terenie gminy Strzelce Opolskie uczniowie wszystkich typów szkół. Pomoc materialna może być przyznana w formie:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

Ustalenie prawa do pomocy materialnej nastąpi odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej (pełnoletniego ucznia) lub jej przedstawiciela ustawowego albo dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć: opinię dyrektora szkoły, zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku dorosłych członków rodziny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dodatkowe  informacje  można  uzyskać w  siedzibie OPS w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 16, pokój nr 20, 21, tel. (77) 463 08 77 lub (77) 463 08 78 albo u dyrektora macierzystej placówki ucznia.

Informacje pochodzą ze strony www.strzelceopolskie.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pl. Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (77) 404 93 00
um@strzelceopolskie.pl
www.strzelceopolskie.pl