Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne7
 • naukowe53
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego 2023

organizator:

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

Rodzaj:
artystyczne, inne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2023

Stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego 2023

Zasady i terminy składania wniosków:

– przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, należy zapoznać się z regulaminem przyznawania stypendium, który znajdziecie na tej stronie w zakładce stypendia i podzakładce wniosek/regulamin.

Składanie wniosku:

– od tego roku po raz pierwszy składa się wniosek za pośrednictwem internetu wchodząc na ten adres: http://stypendia-dezyderego.pl 

– wniosek online należy złożyć najpóźniej do 15 maja,

– w tym roku należy, wypełniając wniosek, podać średnią ocen z pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023.

– również, w tym roku, podając średni dochód w rodzinie prosimy podać go za rok 2022

 do 31 maja należy wydrukowaną i podpisaną wersją wniosku wraz z załącznikami, dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby Stowarzyszenia. Dostarczenie wniosku osobiście jest możliwe we wtorki i środy w godzinach dyżurów, tj. 12.00 – 14.00. Adres do wysyłki: ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan (o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),

– wysyłając lub dostarczając wypełniony wydrukowany i podpisany wniosek zależy załączyć do niego wszystkie obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe) załączniki,

– Rada Oświatowa rozpatrzy złożone wnioski, zakwalifikuje kandydatów do II etapu postępowania rekrutacyjnego i przeprowadzi ten etap (rozmowy) oraz pisemnie poinformuje kandydatów o wyniku postępowania do 20 czerwca,

– stypendium będzie wypłacane od września 2023  do czerwca 2024,

– wszelkie trudności związane z wypełnieniem wniosku należy wyjaśniać kontaktując się mailowo z mgr inż. Dariuszem Ptaszyńskimdariuszptaszynski177@wp.pl

Wysokość wypłacanych stypendiów:

 • dla uczniów szkół podstawowych wynosi: 250 zł
 • uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi: 350 zł

W przypadku programów stypendiów pomostowych (na pierwszy rok nauki na studiach), kandydaci z ostatnich klas szkół ponadpodstawowych składają wnioski w terminie zgodnym z ustaleniami instytucji je przyznających (m.in. FEP – Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości). O obowiązujących terminach i procedurach składania wniosków organizatorzy będą informować na bieżąco. Proszą o śledzenie informacji na stronie Stowarzyszenia oraz na Facebooku.

Od dwóch lat Stowarzyszenie zmieniło strategię swojego funkcjonowania. Istotą tej zmiany jest kreowanie aktywnych, prospołecznych postaw stypendystów. Dlatego stypendyści są zobowiązani do wykazania się aktywnością na rzecz swojego otoczenia, tj. miejscowości, szkoły, innej organizacji pozarządowej w tym Stowarzyszenia. Oznacza to, że organizator oczekuje oczekiwali, aby po okresie otrzymywania stypendium stypendyści złożyli sprawozdania z realizacji zgłoszonego projektu. W nadchodzącym roku szkolnym/akademickim każdy stypendysta otrzyma kwotę do 300 zł na realizację „mini” projektu. W trakcie spotkania ze stypendystami, które odbędzie po zakończeniu rekrutacji organizatorzy poinformują czego mogłyby dotyczyć te projekty.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: so.koscian.net

A po inne oferty stypendialne dla uczniów i studentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego
ul. Bernardyńska 2 .m pok. 101, I piętro
64-000 Kościan
tel. 65 511 91 36
dariuszptaszynski177@wp.pl
www.so.koscian.net