Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe14
 • naukowe46
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego 2022

organizator:

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2022

Stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego 2022

Zasady i terminy składania wniosków:

 • przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania stypendium, który znajdziecie na stronie organizatora w zakładce stypendia i podzakładce wniosek/regulamin.

Składanie wniosku:

 • w tym roku po raz drugi kandydaci składają wniosek za pośrednictwem Internetu wchodząc na ten adres: https://stypendia-dezyderego.pl
 • wypełniony online wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2022 roku;
 • wypełniając wniosek, prosimy podać średnią ocen z pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022;
 • podając średni dochód w rodzinie prosimy podać go za 2021 rok;
 • do 18 maja należy wydrukowaną z systemu online i podpisaną wersją wniosku wraz z załącznikami, dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby Stowarzyszenia. Dostarczenie wniosku osobiście jest możliwe we wtorki i środy w godzinach dyżurów, tj. 12.00 – 14.00. Adres do wysyłki: ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan (o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego);
 • wysyłając lub dostarczając wypełniony (wydrukowany z systemu online i podpisany) wniosek należy załączyć do niego wszystkie obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe) załączniki.

Rozpatrywanie wniosku i dalsze postępowanie:

 • Rada Oświatowa: rozpatrzy złożone wnioski, zakwalifikuje kandydatki i kandydatów do II etapu postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzi ten etap (rozmowy) oraz pisemnie poinformuje kandydatki i kandydatów o ostatecznym wyniku postępowania do 30 czerwca 2022 r.;
 • osoby zakwalifikowane do II etapu postępowania rekrutacyjnego będą zobowiązane odbyć go (rozmowy) w Siedzibie Stowarzyszenia w wyznaczonym terminie;
 • wszystkie informacje i decyzje będą wysyłane do kandydatek i kandydatów drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany we wniosku!!!);
 • do 15 lipca 2022 r. osoby, które otrzymały stypendium będą zobowiązane do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem (w tym celu będą musiały przybyć do siedziby Stowarzyszenia);
 • stypendium będzie wypłacane od września 2022 roku do czerwca 2023 roku;
 • wszelkie trudności związane z wypełnieniem wniosku należy wyjaśniać kontaktując się mailowo z inż. Dariuszem Ptaszyńskim: dariuszptaszynski177@wp.pl

Informacja o wysokości wypłacanych stypendiów:

 • dla uczniów szkół podstawowych wynosi: 250 zł;
 • uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi: 300 zł;
 • w przypadku programów stypendiów pomostowych (na pierwszy rok nauki na studiach), kandydaci z ostatnich klas szkół ponadpodstawowych składają wnioski w terminie zgodnym z ustaleniami instytucji je przyznających (m.in. FEP – Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości). O obowiązujących terminach i procedurach składania wniosków będziemy informować na bieżąco. Prosimy o śledzenie informacji na stronie Stowarzyszenia oraz na Facebooku.

Bardzo ważne !!!

Od dwóch lat Stowarzyszenie zmieniło zasady współpracy ze stypendystkami i stypendystami. Celem tej zmiany jest kreowanie aktywnych, prospołecznych postaw osób otrzymujących stypendia. Dlatego osoby te są zobowiązani do wykazania się aktywnością na rzecz swojego otoczenia, tj. miejscowości, szkoły czy jakiejś organizacji pozarządowej, na przykład Stowarzyszenia. Oznacza to, że będziemy oczekiwali, aby po okresie otrzymywania stypendium stypendystki i stypendyści złożyli sprawozdania z realizacji zgłoszonego „mini” projektu. W nadchodzącym roku szkolnym/akademickim osoby te otrzymają kwotę 300 zł na realizację „mini” projektu. W trakcie spotkania ze stypendystkami i stypendystami, które odbędzie po zakończeniu rekrutacji, poinformujemy o zasadach realizacji projektów (m.in. czego mogłyby dotyczyć, jakie wsparcie oprócz finansowego można uzyskać ze strony Stowarzyszenia).

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: so.koscian.net

A po inne oferty stypendialne dla uczniów i studentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego
ul. Bernardyńska 2 .m pok. 101, I piętro
64-000 Kościan
tel. 65 511 91 36
dariuszptaszynski177@wp.pl
www.so.koscian.net