Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego 2021

organizator:

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2021

Stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego 2021

Zasady i terminy składania wniosków

Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku należy zapoznać się z regulaminem przyznawania stypendium, który znajdziecie na tej stronie w zakładce stypendia i podzakładce wniosek/regulamin. Ważne, w tym roku regulamin został trochę zmieniony, dlatego, szczególnie osoby które już były stypendystami Programu w latach poprzednich, powinny zapoznać się ze zmianami.

Ważne informacje:

 • od tego roku po raz pierwszy składamy wniosek za pośrednictwem Internetu, wchodząc na ten adres: http://stypendia-dezyderego.pl
 • wniosek online należy złożyć najpóźniej do 31 maja,
 • w tym roku należy, wypełniając wniosek, podać średnią ocen z pierwszego semestru roku szkolnego 2020/2021.
 • również, w tym roku, podając średni dochód w rodzinie należy podać go za rok 2020
 • do 6 czerwca należy wydrukowaną i podpisaną wersją wniosku wraz z załącznikami, dostarczyć (pocztą lub osobiście) do siedziby Stowarzyszenia. Dostarczenie wniosku osobiście jest możliwe we wtorki i środy w godzinach dyżurów, tj. 12.00 – 14.00. Adres do wysyłki: ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan (o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego),
 • wysyłając lub dostarczając wypełniony wydrukowany i podpisany wniosek zależy załączyć do niego wszystkie obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe) załączniki,
 • Rada Oświatowa rozpatrzy złożone wnioski, zakwalifikuje kandydatów do II etapu postępowania rekrutacyjnego i przeprowadzi ten etap (rozmowy) oraz pisemnie poinformuje kandydatów o wyniku postępowania do 30 czerwca,
 • do 10 lipca osoby, które otrzymały stypendium będą zobowiązane do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem. W tym celu stypendyści będą musieli przybyć do siedziby Stowarzyszenia,
 • stypendium będzie wypłacane od października 2021 do czerwca 2022,
 • wszelkie trudności związane z wypełnieniem wniosku należy wyjaśniać kontaktując się mailowo z lic. Dariuszem Ptaszyńskim: dariuszptaszynski177@wp.pl

Wysokość wypłacanych stypendiów:

 • dla uczniów szkół podstawowych wynosi: 250 zł
 • uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi: 300 zł

W przypadku programów stypendiów pomostowych (na pierwszy rok nauki na studiach), kandydaci z ostatnich klas szkół ponadpodstawowych składają wnioski w terminie zgodnym z ustaleniami instytucji je przyznających (m.in. FEP – Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości). O obowiązujących terminach i procedurach składania wniosków będziemy informować na bieżąco. Prosimy o śledzenie informacji na stronie Stowarzyszenia oraz na Facebooku.

Bardzo ważne !!!

Od ubiegłego roku szkolnego Stowarzyszenie zmieniło strategię swojego funkcjonowania. Istotą tej zmiany jest kreowanie aktywnych, prospołecznych postaw stypendystów. Dlatego stypendyści są zobowiązani do wykazania się aktywnością na rzecz swojego otoczenia, tj. miejscowości, szkoły, innej organizacji pozarządowej w tym Stowarzyszenia. Oznacza to, że organizator oczekuje, aby po okresie otrzymywania stypendium stypendyści złożyli sprawozdania z realizacji zgłoszonego projektu. W nadchodzącym roku szkolnym/akademickim każdy stypendysta otrzyma kwotę 300 zł na realizację „mini” projektu. W trakcie spotkania ze stypendystami, które odbędzie po zakończeniu rekrutacji organizatorzy poinformują czego mogłyby dotyczyć te projekty.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: so.koscian.net

A po inne oferty stypendialne dla uczniów i studentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego
ul. Bernardyńska 2 .m pok. 101, I piętro
64-000 Kościan
tel. 65 511 91 36
dariuszptaszynski177@wp.pl
www.so.koscian.net