Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Starosty Powiatu Wrocławskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 20.09.2021

Stypendia Starosty Powiatu Wrocławskiego

W dniu 11 czerwca 2021 r. Rada Powiatu Wrocławskiego podjęła decyzję o utworzeniu nowego programu stypendialnego adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wrocławskiego wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce.

Adresatami Programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wrocławskiego (dzienne liceum/technikum/branżowa szkoła I stopnia), którzy:

 • w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który jest przyznawane stypendium, uzyskali wysokie wyniki w nauce w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, lub
 • otrzymali najwyższą punktację w procesie rekrutacyjnym do klas I szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium.

PROGRAM REALIZOWANY JEST W TRZECH FORMACH:

 1. Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego za wyniki w nauce,
 2. Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego dla najlepszego ucznia szkoły,
 3. Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego dla najlepszego ucznia klas pierwszych.

W JAKIEJ WYSOKOŚCI STYPENDIUM MOŻNA OTRZYMAĆ?

 1. Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego za wyniki w nauce – wynosi nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 200 zł miesięcznie, przyznawane jest na okres 10 miesięcy w roku szkolnym (od września do czerwca), a dla uczniów klas programowo najwyższych liceum i technikum – na okres 8 miesięcy (od września do kwietnia);
 2. Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego dla Najlepszego Ucznia Szkoły – wynosi nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 700 zł, przyznawane i wypłacane jest jednorazowo;
 3. Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego dla Najlepszego Ucznia Klas Pierwszych – wynosi nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 150 zł miesięcznie, przyznawane jest na okres 10 miesięcy w roku szkolnym (od września do czerwca).

Aby ubiegać się o stypendium, pełnoletni uczeń lub rodzić/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia, składa w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wniosek na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego, w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa lub w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie dyrektora szkoły ponadpodstawowej oraz kopię świadectwa szkolnego.

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

W pierwszej edycji programu w 2021 r. wnioski o stypendia przyjmowane są do 20 września 2021 r.

Więcej szczegółów o programie, w tym konkretne wymagania w poszczególnych formach stypendiów i zasady składania wniosków, znajdziesz tutaj.

Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – tel. 71/72 21 822 (lub 843) oraz bezpośrednio w pok. 403 na IV piętrze w siedzibie Starostwa.

Informacje pochodzą ze strony: powiatwroclawski.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne stypendia dla uczniów.

Kontakt

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. 71 72 21 822
starostwo@powiatwroclawski.pl
www.powiatwroclawski.pl