Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci64
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe15
 • artystyczne24
 • naukowe65
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd48
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Starosty Łomżyńskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Łomży

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 10.09.2016

Stypendia Starosty Łomżyńskiego

Rada Powiatu Łomżyńskiego określiła zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego.

Stypendium może być przyznane szczególnie uzdolnionym uczniom oraz studentom szkół wyższych (do ukończenia 26 roku życia), zamieszkałym na terenie powiatu łomżyńskiego. Stypendium nie przyznaje się uczniom szkoły podstawowej!
Stypendium może być przyznane uczniom i studentom, którzy spełniają następujące kryteria:

 1.  stypendium naukowe – przeznaczone dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie wiedzy (sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, uczestnictwo w pracach naukowych, publikacje w czasopismach popularnonaukowych, bardzo wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia w pracach na rzecz szkoły/uczelni i społeczności uczniowskiej/studenckiej),
 2. stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia w jednej z dziedzin sztuki,
 3. stypendium sportowe – przeznaczone dla uczniów/studentów posiadających szczególne osiągnięcia sportowe, wybitne wyniki sportowe w indywidualnych lub zespołowych dyscyplinach sportowych, a w szczególności za zajęcie miejsca medalowego na: Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy, Polski.

Kandydatów do stypendium mają prawo zgłaszać: uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, organizacje społeczne i pozarządowe, rada pedagogiczna, Starosta Łomżyński, dyrektor szkoły/rektor uczelni. Zarząd Powiatu może przyznać stypendium z własnej inicjatywy.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok 2016/2017 należy złożyć do dnia 10 września 2016 roku. Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów/studentów w dziedzinie naukowej, sportowej lub artystycznej w roku szkolnym/akademickim poprzedzającym rok szkolny/akademicki, na który przyznaje się stypendium można składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża w wyżej podanym terminie tj. do 10 września 2016 r. (liczy się data wpływu).

Zapraszamy do składania wniosków.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiatlomzynski.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
Łomża
tel.: (086) 215 69 00
starosta.blm@powiatypolskie.pl

Dokumenty

do pobrania