Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Starosty Kościańskiego dla uczniów

organizator:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2016

Stypendia Starosty Kościańskiego dla uczniów

Starostwo Powiatowe w Kościanie informuje, że rozpoczął się nabór do Stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów.

Termin składania wniosków twa do 10 września 2016 r.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium (złożony przez kandydata, rodziców lub prawnych opiekunów kandydata),
 • aktualne zaświadczenie o zameldowaniu lub kserokopię dowodu osobistego,
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa szkolnego za ostatni rok nauki lub oryginał świadectwa (do wglądu),
 • zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki wydane przez szkołę,
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia,
 • zaświadczenie ze szkoły o obecnym statusie ucznia.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kościańskiego,
 • są uczniami publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,
 • ukończyli I rok nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
 • osiągnęli wysokie wyniki w nauce średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00.

Przy przyznawaniu stypendium uwzględnia się także:

 • osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,
 • osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla centralnego.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiatkoscian.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kościanie
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
Tel.: (65) 512 17 85
powiatkoscian@post.pl
www.powiatkoscian.pl

Dokumenty

do pobrania