Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • inne11
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów

organizator:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2022

Stypendia Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów

Powiat Kościański otwiera nabór na stypendia i nagrody dla wyróżniających się uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu.

O Stypendium lub Nagrodę mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół ponadpodstawowych dla młodzieży: liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia, pobierających naukę na terenie powiatu kościańskiego, osiągających wysokie wyniki w nauce oraz odnoszących sukcesy naukowe lub artystyczne, niezależnie od miejsca zamieszkania tych uczniów;
 • studenci zamieszkali na terenie powiatu kościańskiego.

STYPENDIUM STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE DLA UCZNIA. Uczeń musi spełniać łącznie następujące kryteria:

 • ukończył I rok nauki w szkole ponadpodstawowej,
 • za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00.

Termin składania wniosków do 10 września 2022 r.

STYPENDIUM POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTA. Student musi spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. ukończył I rok studiów,
 2. uzyskał za poprzedni rok nauki średnią arytmetyczną ocen:
 3. co najmniej 4,60 przy czterostopniowej skali ocen,
 4. co najmniej 4,80 przy pięciostopniowej skali ocen.
 5. zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego.

Termin składania wniosków do 10 października  2022 r.

NAGRODA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE DLA UCZNIA

O przyznanie Nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń szkoły ponadpodstawowej spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. ukończył I rok nauki w szkole ponadpodstawowej;
 2. za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50;
 3. uzyskał tytuł laureata w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym albo tematycznym o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub tytuł laureata lub finalisty w ogólnopolskiej olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej albo tematycznej.

O przyznanie Nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne może ubiegać się uczeń szkoły ponadpodstawowej spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. ukończył I rok nauki w szkole ponadpodstawowej;
 2. za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50;
 3. uzyskał tytuł finalisty lub laureata konkursu artystycznego, przeglądu lub festiwalu o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
 4. rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie: literatury, sztuki wizualnej (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia), muzyki i śpiewu, tańca, teatru, filmu lub twórczości ludowej.

Termin składania wniosków do 15 października  2022 r.

NAGRODA POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE DLA STUDENTA

O przyznanie Nagrody naukowej może ubiegać się student spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. ukończył I rok studiów,
 2.  osiągnął wysokie wyniki w nauce (średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50);
 3. zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego,
 4. posiada osiągnięcia naukowe oraz wykazuje się aktywnością naukową.

Termin składania wniosków do 15 października 2022 r.

O Nagrodę artystyczną może ubiegać się student spełniający łącznie następujące kryteria:

 1.  ukończył I rok studiów,
 2. osiągnął wysokie wyniki w nauce – średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50;
 3. zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego,
 4. posiada osiągnięcia artystyczne oraz wykazuje się aktywnością artystyczną.

termin składania wniosków do 15 października br.

Druki wniosków znajdują się na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl. Można je składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38, pokój 103).

Informacje pochodzą ze strony: powiatkoscian.pl

Więcej informacji na temat aktualnych ofert stypendiów dla studentów uzyskacie za pomocą naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kościanie
al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
tel.: (65) 512 17 8
starostwo@powiatkoscian.pl
powiatkoscian.pl