Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne9
 • naukowe29
 • inne3
 • sportowe7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe Województwa Świętokrzyskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 30.06.2015

Stypendia sportowe Województwa Świętokrzyskiego

Organizator informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/762/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2014 r. termin składania wniosków stypendialnych mija 30 czerwca br. Uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego są: kluby sportowe, związki sportowe, Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
Stypendium sportowe Województwa Świętokrzyskiego można przyznać osobie fizycznej reprezentującej klub Województwa Świętokrzyskiego w sportach olimpijskich objętych systemem młodzieżowego współzawodnictwa krajowego, która:
 • w roku osiągnięcia wyniku sportowego znajdowała się w jednej z kategorii wiekowej: junior młodszy, junior, młodzieżowiec,
 • posiada status amatora,
 • w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników: uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, zajęcie miejsca 1.-8. w Mistrzostwach Świata, zajęcie miejsca 1.-8. w Mistrzostwach Europy, zajęcie I miejsca w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski z wyłączeniem wyników Halowych Mistrzostw Polski, powołanie do reprezentacji kraju i udział w minimum dwóch startach oficjalnych zawodów;
 • zobowiązuje się do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do udziału w zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium.
Wniosek stypendialny podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzic lub jego prawny opiekun.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie podatkowe oraz oświadczenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osoby pobierającej stypendium sportowe wraz zaświadczeniem ze szkoły lub kserem aktualnej legitymacji potwierdzonym za zgodność z oryginałem (w przypadku osoby uczącej się) lub zaświadczeniem o zatrudnieniu od pracodawcy (w przypadku osób zatrudnionych).
Wnioski stypendialne należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego lub sekretariacie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Informacje pochodzą ze strony: www.sejmik.kielce.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

kancelaria@sejmik.kielce.pl
www.sejmik.kielce.pl