Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • inne9
 • socjalne9
 • sportowe7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego 2022

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.01.2022

Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego 2022

1 stycznia br. ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za wyniki osiągnięte w 2021 roku. O wsparcie mogą ubiegać się sportowcy do 27. roku życia, zrzeszeni w klubach i związkach sportowych na terenie województwa lubelskiego. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty należy składać do 31 stycznia br.

Stypendium sportowe Województwa Lubelskiego może być przyznane osobie fizycznej, która spełnia łącznie wymienione warunki:

 •  w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych, tj.:

zajęła miejsce 1-8 w igrzyskach olimpijskich/paraolimpijskich;
zajęła miejsca 1-3 w igrzyskach głuchych w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
zajęła miejsca 1-3 w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w sportach
i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
zajęła miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
zajęła miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
zajęła miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich.

 • w chwili osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończyła 27. roku życia;
 • uprawia sport i konkurencję objętą programem igrzysk olimpijskich/paraolimpijskich;
 • zobowiąże się do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do udziału w zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium;
 • zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego;
 • na dzień składania wniosku reprezentuje województwo lubelskie.

Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć:

 • kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun;
 • klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem;
 • związek sportowy właściwy dla danego sportu.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia br. Rozpatrzenie wniosków nastąpi do dnia 31 marca br.

Kwoty stypendiów są uzależnione od osiągniętych wyników sportowych i wynoszą od 100 zł do 1500 zł miesięcznie. Wnioski można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie,

Artura Grottgera 4,
20-029 Lublin.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów sportowych oraz wymagane formularze są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz stronie internetowej Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UMWL.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.lubelskie.pl

A zainteresowanych innymi ofertami stypendialnymi zapraszamy do naszej wyszukiwarki stypendiów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 441 66 00
info@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl