Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne25
 • naukowe117
 • inne19
 • sportowe48
 • artystyczne48
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe w Warszawie

organizator:

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.12.2022

Stypendia sportowe w Warszawie

Stypendia sportowe m.st. Warszawy przyznawane są w trzech rodzajach:

 • stypendium sportowe olimpijskie m.st. Warszawy – zał. nr 1 do nw. uchwały
 • stypendium sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy – zał. nr 2 do nw. uchwały
 • stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy (trener zawodnika olimpijskiego) – zał. nr 3 do nw. uchwały

Prowadzący sprawę:

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy

Adres biura: pl. Defilad 1 pok. 1123, Warszawa (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00);
Adres korespondencyjny: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
e-mail: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl;
Telefony: (22) 443 24 63 (s. młodzieżowe) lub (22) 443 24 89 (s. olimpijskie, s. trenerskie).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

 • pełnoletni kandydat/pełnoletnia kandydatka
 • rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy wypełnia się w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) pod adresem: www.um.warszawa.pl/stypendia(otwiera się w nowej karcie)

W ESdOS rejestruje się (zakłada konto) pełnoletni kandydat.

Jest to bardzo ważne, ponieważ dane z rejestracji: imię, nazwisko oraz adres e-mail będą widoczne we wniosku w polu Wnioskodawca.

W przypadku zawodników niepełnoletnich – rejestruje się (zakłada konto) rodzic/opiekun prawny, podając swoje dane (imię, nazwisko, adres e-mail).

Na adres e-mail Wnioskodawcy będą wysyłane wiadomości/powiadomienia dot. złożonego wniosku oraz w przypadku przyznania stypendium będzie podany link to wypełnienia formularza danych do wypłaty.

W przypadku problemów technicznych z zalogowaniem się do systemu prosimy o kontakt mailowy na adres esdospomoc@centrumjp2.pl

Wnioski można składać od 1 października do 31 grudnia (do godz.: 16.00).

Dwie możliwości złożenia wniosku, do wyboru:

Zarejestrowany wniosek (zarejestrowany wniosek otrzymuje indywidualny numer) wydrukuj i czytelnie podpisz odręcznie (imię i nazwisko pełnoletniego Wnioskodawcy lub rodzica / opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich). Podpisany wniosek wraz z oryginałem zaświadczenia (oraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli nie został dołączony w systemie) można:
​​

 • złożyć w siedzibie biura: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123 – Pałac Kultury i Nauki, wejście od ul. Marszałkowskiej (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00),
 • lub wysłać na adres korespondencyjny: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.
  WAŻNE! Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

W formie elektronicznej – wówczas pobrany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:

 • profilu zaufanego,
 • e-dowodu,
 • podpisu kwalifikowanego.

Wniosek z podpisem elektronicznym należy: załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski” w panelu użytkownika ESdOS, prawy górny róg) lub złożyć do Urzędu m.st. Warszawy na adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka
Wniosek wypełniony i zarejestrowany (zarejestrowany wniosek otrzymuje indywidualny numer) w systemie ESdOS, a następnie podpisany odręcznie lub podpisany podpisem elektronicznym (za pomocą: profilu zaufanego, e-dowodu, podpisu kwalifikowanego);
WAŻNE: Zarejestrowany wniosek zostaje zablokowany do edycji. Jeżeli zauważą Państwo błąd już po zarejestrowaniu wniosku lub chcą zmienić dane to poprawne dane można nanieść odręcznie (czytelnie) we wniosku papierowym. Przy zmianie należy się podpisać.

Zaświadczenie (oryginał!, złożenie skanu/kserokopii zaświadczenia, zgodnie z przepisami kpa jest błędem formalnym!) potwierdzające osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez:

 • polski związek sportowy
 • Polski Komitet Olimpijski
 • Polski Komitet Paraolimpijski
 • Polski Związek Sportu Niesłyszących
 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
 • lub inny związek sportowy organizujący współzawodnictwo sportowe w zakresie osób z niepełnosprawnościami.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie niżej wymienione dane:

 • imię i nazwisko zawodnika
 • pełną nazwę zawodów
 • termin i miejsce ich rozegrania
 • uzyskany wynik sportowy
 • kategorię wiekową, w której został osiągnięty
 • nazwę dyscypliny
 • nazwę konkurencji
 • rodzaj rywalizacji: (indywidualna); (drużynowa / zespołowa / sztafeta / osada / para / debel / mikst / załoga) lub (w grach zespołowych)
 • liczbę startujących w danej dyscyplinie i konkurencji: zespołów, zawodników, drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg.

Opłata skarbowa – potwierdzenie zapłaty / wykonania przelewu (przelew zaksięgowany, a nie zlecony do realizacji). Potwierdzenie można zamieścić tylko w systemie.
Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

Opłaty można dokonać: przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Tytuł przelewu: decyzja ws. stypendium (imię i nazwisko zawodnika, a w przypadku stypendium trenerskiego: imię i nazwisko trenera).

Oświadczenie zawodnika (dotyczy wniosku o stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy).
W oświadczeniu zawodnik potwierdza, że stale zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku trenera o stypendium oraz w celu publikacji wykazu stypendystów na stronie internetowej m.st. Warszawy.

Komunikat końcowy z zawodów lub wyciąg końcowy z zawodów. (dodatkowo, nieobowiązkowo).
Wszystkie podane we wniosku osiągnięcia są dodatkowo weryfikowane m.in. z ww. dokumentami. Dołączenie ich do wniosku w systemie usprawni pracę podczas weryfikacji osiągnięcia. Można również podać link, pod którym znajdują się powyższe dokumenty.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: sportowa.warszawa.pl

A ciekawych innych propozycji stypendialnych zapraszamy do naszej bazy stypendiów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
pl. Defilad 1, pok. 1123
00-901 Warszawa
tel. 22 443 24 63, 22 443 24 89
stypendia.sportowe@um.warszawa.pl
www.sportowa.warszawa.pl