Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe w Koszalinie

organizator:

Urząd Miejski

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 30.10.2015

Stypendia sportowe w Koszalinie

Miasto Koszalin przyznaje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz trenerów
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Miasta.
Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Koszalin,
 • posiada dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych,
 • zobowiązał się pisemnie do promocji Koszalina poprzez umieszczenie logo Koszalina na garderobie
 • sportowej, o ile nie stoi to w sprzeczności z umowami cywilno – prawnymi zawartymi przez zawodnika,
 • trenera, klub sportowy lub związek sportowy dysponujący jego wizerunkiem,
Przyznając stypendia Prezydent Miasta Koszalina bierze pod uwagę następujące kryteria:
 1. zawodnik został objęty programem przygotowań do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,
 2. zawodnik został powołany do kadry narodowej w dyscyplinie olimpijskiej lub dyscyplinie objętej systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu.
 3. Stypendium sportowe może otrzymać trener prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, którego zawodnicy spełniają przynajmniej jeden z warunków:
 • przynajmniej jeden zawodnik otrzymał powołanie do kadry narodowej w dyscyplinie olimpijskiej, paraolimpijskiej lub dyscyplinie objętej systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu,
 • przynajmniej jeden zawodnik zdobył medal Pucharu Polski lub Mistrzostw Polski w dyscyplinie olimpijskiej, paraolimpijskiej lub dyscyplinie objętej systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu, zawodnicy występują w zespole, który zakwalifikował się do finału mistrzostw Polski w dyscyplinie olimpijskiej lub dyscyplinie objętej systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu.
 • zawodnicy występują w zespole rozgrywającym mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinie olimpijskiej.
Wysokość miesięcznego stypendium określa Prezydent Miasta Koszalina w następujących granicach:
a) dla zawodnika od 150 zł do 2000 zł,
b) dla trenera od 1000 zł do 2000 zł.
Wniosek o przyznanie stypendium składa związek lub klub sportowy, zrzeszający zawodnika lub trenera, mający siedzibę w Koszalinie, w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym stypendium będzie wypłacane.

Informacje pochodzą ze strony: www.koszalin.pl

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75- 007 Koszalin
tel: 94 348 86 00
um.koszalin@um.man.koszalin.pl
www.koszalin.pl