Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • naukowe55
 • inne8
 • sportowe15
 • artystyczne22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Sportowe w Józefowie

organizator:

Urząd Miasta Józefowa

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.12.2022

Stypendia Sportowe w Józefowie

31 grudnia br. to ostatni dzień na składanie wniosków o stypendium sportowe. Jest ono przyznawane za osiągnięcia z 2022 roku w zakresie dyscyplin objętych programem Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Niesłyszących, z wyłączeniem sportów zespołowych.

Stypendium na rok 2023 przyznawane jest za osiągnięcia sportowe z 2022 roku.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który:

 1. zamieszkuje na terenie Miasta Józefowa,
 2. uprawia dyscyplinę objętą programem Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Niesłyszących, z wyłączeniem sportów zespołowych (obecne dyscypliny objęte programem Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, z wyłączeniem sportów zespołowych, to: badminton, boks, breakdance, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, gimnastyka trampolina, golf, hokej na trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, kolarstwo bmx, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, lekkoatletyka, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, pływanie, podnoszenie ciężarów, skateboarding, skoki do wody, surfing, strzelectwo, szermierka, taekwondo, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka, zapasy, żeglarstwo),
 3. uczestniczył we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy związek sportowy lub właściwą organizację międzynarodową,
 4. w roku poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:
 5. brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Niesłyszących;
 6. zajął miejsce 1-6 w mistrzostwach świata kadetów (juniorów młodszych), juniorów i młodzieżowców;
 7. zajął miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy kadetów (juniorów młodszych), juniorów i młodzieżowców;
 8. zajął miejsce 1-3 w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy;
 9. zajął miejsce 1-3 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.
 10. nie pobiera innego stypendium sportowego od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który reprezentuje lub stypendium sportowego.

Wniosek o przyznanie stypendium składa zawodnik, którego wniosek dotyczy lub jego opiekun prawny.

Wnioski powinny zawierać:

1) imię i nazwisko zawodnika;
2) datę urodzenia zawodnika;
3) adres zamieszkania zawodnika na terenie Miasta Józefowa, nazwę klubu, który reprezentuje, adres siedziby klubu sportowego lub informację o braku przynależności klubowej;
4) zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy lub zaświadczenie wydane przez właściwą organizację krajową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych zawierające: pełną nazwę zawodów, termin i miejsce ich rozegrania, uzyskany wynik sportowy, kategorię wiekową, dyscyplinę sportu i konkurencję, w której został osiągnięty, liczbę zawodników oraz państw startujących w danej konkurencji i współzawodnictwie oraz ksero wyniku np. dyplom.
5) zobowiązanie do informowania Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Józefowa właściwego w sprawach kultury fizycznej o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium;
6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach w celu przyznania stypendium sportowego.

Informacje pochodzą ze strony: www.jozefow.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Józefowa
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
05-420 Józefów

um@jozefow.pl
www.jozefow.pl