Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • socjalne14
 • sportowe28
 • naukowe92
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe w gminie Stargard

organizator:

Urząd Gminy Stargard

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.05.2016

Stypendia sportowe w gminie Stargard

1. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5 –zgodnie ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/111/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 1623) w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w terminie do dnia 31 maja 2016 roku do godz. 15:30.

2. Wnioski złożone po tym terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku pozostają bez rozpatrzenia.

3. Druk wniosku o przyznanie stypendium można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Stargard lub bezpośrednio z listy załączników dostępnych poniżej.

4. Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania cofania i wysokości stypendiów sportowych określa Uchwała Nr XVI/111/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 marca 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 1623).

Treść Uchwały dostępna jest w załączniku umieszczonym poniżej oraz pod adresem: e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2016/1623/akt.pdf

5. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać pełną nazwę klubu sportowego lub dane składającego wniosek w przypadku zawodników niezrzeszonych oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe 2016”. Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Stargard.

6. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

 • W przypadku przynależności zawodnika do stowarzyszenia, związku lub klubu sportowego – dokument potwierdzający przynależność,
 • opis osiągnięć sportowych zawodnika,
 • plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,
 • kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

7. Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe są:

 • macierzysty klub sportowy zawodnika,
 • kierownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard,
 • pełnoletni zawodnik,
 • rodzic lub opiekun prawny jeżeli zawodnik jest niepełnoletni.

8. Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków udziela Pan Piotr Wierzchowski tel. 91  561 34 55

O wynikach naboru wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.

Informacje pochodzą ze strony www.gmina.stargard.pl

Kontakt

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard


www.gmina.stargard.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA: