Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe w gminie Czerwonak

organizator:

Urząd Gminy Czerwonak

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2013

Stypendia sportowe w gminie Czerwonak

Stypendium sportowe może być przyznane za osiąganie wysokich wyników sportowych zawodnikom zrzeszonych w klubach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznane stypendium spełniają łącznie następujące kryteria :

 • nie ukończyli 21 roku życia
 • są medalistami Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej oraz są członkami kadry narodowej, a w przypadku gier zespołowych reprezentowali Polskę w oficjalnych meczach międzypaństwowych
 • biorą udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej we wszystkich kategoriach wiekowych (o ile takie są prowadzone)
 • cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujące przepisy sportowe w danej dyscyplinie sportu.

Wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie i jest przyznawane na okres 12 miesięcy tj.od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia danego roku kalendarzowego.

 

 • Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać osobiście w biurze w hali sportowej w Czerwonaku przy ul. Leśnej 6.
 • Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście lub listownie w siedzibie CRKF AKWEN ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, do dnia 30.11.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • aktualny wypis KRS lub innego organu rejestrowego (w przypadku klubów sportowych wpis do rejestru prowadzonego przez Starostę Poznańskiego)
 • zaświadczenie o odbywaniu nauki przez zawodnika
 • zaświadczenie z Polskiego lub Okręgowego Związku Sportowego o przynależności do Kadry

 

Informację pochodzą ze strony: www.czerwonak.pl

Kontakt

Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak

kancelaria@czerwonak.pl
www.czerwonak.pl