Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie104
 • studenci59
 • absolwenci8
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne23
 • sportowe49
 • artystyczne58
 • naukowe125
 • inne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie19
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie5
 • lubelskie4
 • lubuskie2
 • małopolskie8
 • mazowieckie12
 • opolskie2
 • podkarpackie9
 • podlaskie3
 • pomorskie9
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd96
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe w gminie Czerwonak

organizator:

Urząd Gminy Czerwonak

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2013

Stypendia sportowe w gminie Czerwonak

Stypendium sportowe może być przyznane za osiąganie wysokich wyników sportowych zawodnikom zrzeszonych w klubach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznane stypendium spełniają łącznie następujące kryteria :

 • nie ukończyli 21 roku życia
 • są medalistami Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej oraz są członkami kadry narodowej, a w przypadku gier zespołowych reprezentowali Polskę w oficjalnych meczach międzypaństwowych
 • biorą udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej we wszystkich kategoriach wiekowych (o ile takie są prowadzone)
 • cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujące przepisy sportowe w danej dyscyplinie sportu.

Wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie i jest przyznawane na okres 12 miesięcy tj.od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia danego roku kalendarzowego.

 

 • Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać osobiście w biurze w hali sportowej w Czerwonaku przy ul. Leśnej 6.
 • Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście lub listownie w siedzibie CRKF AKWEN ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, do dnia 30.11.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • aktualny wypis KRS lub innego organu rejestrowego (w przypadku klubów sportowych wpis do rejestru prowadzonego przez Starostę Poznańskiego)
 • zaświadczenie o odbywaniu nauki przez zawodnika
 • zaświadczenie z Polskiego lub Okręgowego Związku Sportowego o przynależności do Kadry

 

Informację pochodzą ze strony: www.czerwonak.pl

Kontakt

Urząd Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak

kancelaria@czerwonak.pl
www.czerwonak.pl