Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci41
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd27
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe w gminie Czerwonak

organizator:

CRKF AKWEN

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2014

Stypendia sportowe w gminie Czerwonak

CRKF AKWEN informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2015 r. (za wyniki sportowe z 2014 roku) dla młodych sportowców.
Stypendium sportowe może być przyznane za osiąganie wysokich wyników sportowych zawodnikom zrzeszonych w klubach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznane stypendium spełniają łącznie następujące kryteria :
 1. nie ukończyli 21 roku życia;
 2. są medalistami Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej oraz są członkami kadry narodowej, a w przypadku gier zespołowych reprezentowali Polskę w oficjalnych meczach międzypaństwowych;
 3. biorą udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej we wszystkich kategoriach wiekowych (o ile takie są prowadzone);
 4. cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujące przepisy sportowe w danej dyscyplinie sportu.
Wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie i jest przyznawane na okres 12 miesięcy tj. od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia danego roku kalendarzowego.
Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać osobiście w biurze CRKF Akwen, w hali sportowej w Czerwonaku przy ul. Leśnej 6, bądź bezpośrednio ze strony internetowej.
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście lub listownie w siedzibie CRKF Akwen do 30 listopada br. (decyduje data stempla pocztowego).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualny wypis KRS lub innego organu rejestrowego (w przypadku klubów sportowych wpis do rejestru prowadzonego przez Starostę Poznańskiego),
b) zaświadczenie o odbywaniu nauki przez zawodnika,
c) zaświadczenie z Polskiego lub Okręgowego Związku Sportowego o przynależności do Kadry.
Informacji udziela: Izabela Paprzycka tel. 61 6460 149.
Informacje pochodzą ze strony: http://czerwonak.pl

Kontakt

CRKF AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak
tel. 61 6460 149

http://czerwonak.pl