Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe w Ełku

organizator:

Wydział Promocji, Sportu i Kultury, Urząd Miasta Ełk

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.06.2013

Stypendia sportowe w Ełku

Do 15 czerwca w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia sportowe.
Stypendia sportowe Prezydent Miasta Ełku przyznaje dwa razy w roku kalendarzowym. Są wyrazem szczególnego uznania dla zawodników, którzy odnoszą sukcesy w dziedzinie kultury fizycznej na arenie krajowej oraz międzynarodowej.
Stypendium to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu.
Nagroda jest wyrazem uznania dla:
 zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,
 trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe ich zawodników,
 klubów (w tym działających w formie stowarzyszenia), związków sportowych, instytucji, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.
Dodatkowa możliwość to wyróżnienia, które przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: „zawodnik”, „trener/instruktor” i „zespół sportowy”, za wybitne osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
Do składania wniosków uprawnione są: kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, uczelnie oraz inne podmioty.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku w terminie do 15 czerwca 2013r. (na okres od lipca do grudnia).
Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (pok. nr 374) oraz na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/akty/58/4792/w_sprawie_stypendiow__nagrod_i_wyroznien_/
Informacje pochodzą ze strony www.elk.pl

Kontakt

Wydział Promocji, Sportu i Kultury, Urząd Miasta Ełk

Ełk


www.elk.pl