Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe w Bydgoszczy

organizator:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 31.01.2018

Stypendia sportowe w Bydgoszczy

29 listopada 2017 r. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła nową Uchwałę nr LII/1086/17 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Wprowadziła ona kilka ważnych zmian w porównaniu z dotychczas obowiązującą uchwałą z 2011 r., które wskazujemy poniżej.

– Nowa uchwała określa katalog za jakie imprezy i ile dokładnie będzie wynosić przyznawane stypendium. Świadczenia przyznawane są zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie w kategorii od juniora do seniora za sukcesy
w poprzednim sezonie.

– W związku z coraz wyższym poziomem prezentowanym przez naszych sportowców zawodnicy muszą spełniać wysokie kryteria sportowe. W nowej uchwale uprawnionymi do otrzymania stypendiów są zawodnicy, którzy osiągną sukces międzynarodowy. Na imprezach seniorskich: igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy zajmą miejsca 1-8, a na imprezach młodzieżowych
U-23, juniorskich i Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich zdobędą medale.

– Wysokość stypendiów została podwyższona. Obecnie wynosi od 400 zł do 2000 zł.

– Wnioski o stypendia może składać tak jak dotychczas klub, ale też sam zawodnik, rodzic lub opiekun prawny.

– Wnioski przyjmowane będą do 10 stycznia każdego roku za osiągnięte wyniki
w poprzednim roku, z wyjątkiem 2018 roku, w którym termin został wydłużony do 31 stycznia. Załącznikami do wniosków są zaświadczenia z polskich związków sportowych potwierdzające wynik sportowy uprawniający do przyznania stypendium oraz komunikat z zawodów informujący o wyniku oraz liczbie startujących w tej konkurencji zawodników, osad, załóg lub drużyn.

– Stypendia przyznawane są na rok z wyjątkiem medalistów igrzysk olimpijskich, którym przysługuje stypendium przez 2 lata.

– W przypadku uzyskania dwóch lub więcej wyników sportowych w okresie 1 roku przed przyznaniem stypendium, zawodnikowi przyznaje się wyłącznie jedno stypendium w kwocie za najwyższe osiągnięcie sportowe.

– Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność
ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stypendium może być wypłacane przez okres tej niezdolności, nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy.

– Informacje o przyznaniu stypendium następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

– Uchwała w § 6 dokładnie precyzuje ile minimalnie musi brać udział w imprezach międzynarodowych najwyższej rangi zawodników, osad, załóg lub drużyn, aby kandydat spełniał kryteria przyznania stypendium. Wyjątkiem są zawody, w których regulamin przewiduje udział mniejszej liczby osób, drużyn, załóg lub osad w związku z systemem kwalifikacji do danej konkurencji.

Wśród stypendystów, którzy w 2017 r. odbierali świadczenie było m.in. 18 olimpijczyków, którzy startowali na igrzyskach w Rio de Janeiro, a wśród nich m.in. mistrzynie olimpijskie w wioślarstwie Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj z RTW Bydgostii, brązowa medalistka Monika Chabel (poprzednio Ciaciuch) z RTW Bydgostii oraz kajakarka brązowa medalistka Beata Rosolska (poprzednio Mikołajczyk).

Wydział Edukacji i Sportu rozpoczyna przyjmowanie wniosków na stypendia sportowe (druki dostępne są pod adresem www.bip.um.bydgoszcz.pl zakładka Zamierzenia władz – ogłoszenia Wydział Edukacji i Sportu). Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ulica Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 58 59 469.

Informacje pochodzą ze strony www.bydgoszcz.pl

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 469

www.bydgoszcz.pl