Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci66
 • absolwenci21
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe83
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe24
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Bydgoszcz – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 10.01.2020

Bydgoszcz – stypendia sportowe

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków na stypendia sportowe na rok 2020. Termin przyjmowania wniosków upływa 10 stycznia 2020 r.

Od 2007 roku Bydgoszcz uhonorowuje najlepszych sportowców stypendiami. Od 2018 roku Prezydent przyznaje stypendia na podstawie uchwały Rady Miasta Nr LII/1086/17 z 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Dodatkowo na podstawie znowelizowanej Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z 26 września 2018 r. do katalogu uprawnionych do ubiegania się o stypendium dołączono zawodniczki w ciąży i 6 miesięcy po urodzeniu dziecka.

Uchwała określa katalog imprez i kwotę przyznawanego stypendium. Pieniądze przyznawane są zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie w kategorii od juniora do seniora za sukcesy w poprzednim sezonie. Uprawnieni do otrzymywania stypendiów są sportowcy, którzy osiągną sukces międzynarodowy na imprezach seniorskich: igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy zajmą miejsca 1-8, a na imprezach młodzieżowych U-23, juniorskich i Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich zdobędą medale.

Wysokość stypendium waha się w granicach od 500 do 1300 zł miesięcznie wypłacanych przez cały rok.

Do składania wniosków zaproszeni są sportowcy, rodzice/opiekunowie prawni zawodników lub klub, którego członkiem jest zawodnik do składania wniosków. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

Wypełnione wnioski prosimy składać w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ulica Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) do 10 stycznia 2020 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.bydgoszcz.pl

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz
tel. 52 58 59 469

www.bydgoszcz.pl