Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci37
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe45
 • sportowe14
 • artystyczne17
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe- Ustrzyki Dolne

organizator:

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.12.2016

Stypendia sportowe- Ustrzyki Dolne

Stypendia sportowe oraz nagrody mają na celu wspieranie rozwoju osób fizycznych szczególnie uzdolnionych w zakresie sportu. Mogą być przyznawane zawodnikom amatorom, uprawiającym sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymującym za to wynagrodzenia oraz nie posiadających umowy sponsorskiej.

Stypendia oraz nagrody finansowane są ze środków gminy Ustrzyki Dolne. Środki finansowe przeznaczone w danym roku na stypendia sportowe oraz nagrody ustalane są każdorazowa w formie uchwały Rady Miejskiej.
Oceny złożonych wniosków o przyznanie stypendiów dokonuje komisja powołana przez Burmistrza.

Z wnioskiem o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród mogą wystąpić:

 • Zarząd klubu i stowarzyszenia kultury fizycznej, mającego siedzibę na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
 • Osoby ubiegające się o stypendium lub nagrodę, które ukończyły 18 rok życia,
 • Rodzic lub opiekun prawny osoby ubiegającej się o stypendium lub nagrodę,
 • Trener osoby ubiegającej się o stypendium lub nagrodę.

Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody musi zawierać następujące informacje:
– dane osobowe wnioskodawcy,
– dane o osiągnięciach sportowych,
– informacje dotyczące związku z gminą Ustrzyki Dolne,
– uzasadnienie wnioskodawcy,
– zobowiązanie do informowania Komisji o zaistniałych okolicznościach prowadzących do pozbawienia stypendium,
– dane o źródle i o okresie pobierania innych stypendiów.

Wnioski o stypendium lub nagrodę należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w terminie do 15 grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium lub nagrody.

Stypendium sportowe może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) stale zamieszkuje na terenie gminy Ustrzyki Dolne lub reprezentuje klub sportowy lub stowarzyszenia kultury fizycznej mający siedzibę na terenie gminy Ustrzyki Dolne;
2) posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,
3) uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzonym przez Ministerstwo właściwe dla sportu,
4) w roku składania wniosku o stypendium zajęła miejsce I do III w Mistrzostwach Polski, lub jako członek Kadry Narodowej reprezentowała Polskę w oficjalnych zawodach na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, w następujących kategoriach wiekowych:
a) młodziczki, młodzicy w wieku 14 -15 lat (od I klasy gimnazjum),
b) juniorki młodsze, juniorzy młodsi w wieku 16-17 lat,
c) juniorki, juniorzy w wieku 18-19 lat,
d) młodzieżowcy w wieku 20-22 lat,
e) seniorzy w wieku do 26 roku życia jeśli studiują na studiach dziennych.
5) cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną.

Wysokość miesięcznego stypendium wynosi od 10 % do 50 % minimalnego wynagrodzenia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy i wypłacane jest co miesiąc w okresie: styczeń – czerwiec i wrzesień-grudzień.

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie Organizatora oraz w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: ustrzyki-dolne.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (0-13) 460 80 00
um@ustrzyki-dolne.pl
ustrzyki-dolne.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

uchwała
regulamin
wniosek