Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie72
 • studenci74
 • absolwenci14
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe110
 • socjalne19
 • sportowe37
 • artystyczne49
 • inne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie15
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie6
 • lubelskie5
 • lubuskie3
 • małopolskie9
 • mazowieckie9
 • opolskie2
 • podkarpackie7
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie14
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa10
 • samorząd88
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Sportowe Starostwa Koszalińskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.01.2022

Stypendia Sportowe Starostwa Koszalińskiego

Podstawa prawna: uchwała NR XIV/109/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 października 20219 r. w sprawie stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 6084, poz. 6085)

Termin składania wniosków – do dnia 31 stycznia 2022 r. (termin nieprzekraczalny, zgodny z powyższą uchwałą)

Wnioski można składać:

 • osobiście, w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie: imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu z dopiskiem „Wniosek o stypendium sportowe”
  w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin – Kancelaria Ogólna (parter), w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7.30. do 15.30
  lub
 • przesyłką listową, w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie: imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu oraz z dopiskiem „Wniosek o stypendium sportowe”,
  na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.

Nie dopuszcza się składania wniosków w postaci elektronicznej.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 – liczy się data i godz. złożenia oferty w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.
W przypadku składania ofert przesyłką listową dla zachowania terminu liczy się data wpływu przesyłki do Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • w dniu przyznawania stypendium sportowego nie ukończył 24 roku życia;
 • jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Powiat Koszaliński;
 • posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;
 • uprawia dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską;
 • brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsca od I do III w zawodach rangi Mistrzostw Polski w dyscyplinach olimpijskich.

Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu w Koszalinie po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej – w formie decyzji.

Ogólna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Powiatu Koszalińskiego.
Wykaz osób, wysokość przyznanych im stypendiów podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Informacje pochodzą ze strony: powiat.koszalin.pl

Innych stypendiów sportowych możecie szukać w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
tel. 94 714 01 89
poczta@powiat.koszalin.pl
powiat.koszalin.pl