Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie54
 • studenci64
 • absolwenci22
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni51
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe28
 • sportowe42
 • inne4
 • artystyczne21
 • socjalne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie8
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa5
 • firma3
 • instytucja rządowa4
 • samorząd58
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Sportowe Starostwa Koszalińskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.01.2022

Stypendia Sportowe Starostwa Koszalińskiego

Podstawa prawna: uchwała NR XIV/109/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 października 20219 r. w sprawie stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 6084, poz. 6085)

Termin składania wniosków – do dnia 31 stycznia 2022 r. (termin nieprzekraczalny, zgodny z powyższą uchwałą)

Wnioski można składać:

 • osobiście, w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie: imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu z dopiskiem „Wniosek o stypendium sportowe”
  w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin – Kancelaria Ogólna (parter), w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7.30. do 15.30
  lub
 • przesyłką listową, w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie: imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu oraz z dopiskiem „Wniosek o stypendium sportowe”,
  na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.

Nie dopuszcza się składania wniosków w postaci elektronicznej.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 – liczy się data i godz. złożenia oferty w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.
W przypadku składania ofert przesyłką listową dla zachowania terminu liczy się data wpływu przesyłki do Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • w dniu przyznawania stypendium sportowego nie ukończył 24 roku życia;
 • jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Powiat Koszaliński;
 • posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;
 • uprawia dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską;
 • brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsca od I do III w zawodach rangi Mistrzostw Polski w dyscyplinach olimpijskich.

Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu w Koszalinie po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej – w formie decyzji.

Ogólna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Powiatu Koszalińskiego.
Wykaz osób, wysokość przyznanych im stypendiów podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Informacje pochodzą ze strony: powiat.koszalin.pl

Innych stypendiów sportowych możecie szukać w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
tel. 94 714 01 89
poczta@powiat.koszalin.pl
powiat.koszalin.pl