Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łomża

organizator:

Prezydent Miasta Łomża

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 05.09.2016

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łomża

Prezydent Miasta Łomża zaprasza sportowców do aplikowania o stypendia.

Warunkiem otrzymywania stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe jest spełnianie następujących kryteriów:

 • zajęcie medalowego miejsca na szczeblu ogólnopolskim lub start w międzynarodowych zawodach sportowych w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium, lub osiągnięcie w dziedzinie sportu rekomendowane przez Łomżyński Szkolny Związek Sportowy,
 • uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania w klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium,
 • uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z wychowania fizycznego w klasyfikacji rocznej, poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium,
 • reprezentowanie Miasta Łomża.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Prezydenta Miasta Łomży dyrektor szkoły, do której uczęszcza/ uczęszczał uczeń/student, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej danej szkoły.

Wnioski składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Polna 16 do 5 września 2016 roku.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzające spełnianie wymaganych kryteriów.

Stypendium przyznawane jest raz w roku, na okres 10 miesięcy, tj. uczniom od września do czerwca, natomiast studentom od października do lipca.

Informacje pochodzą ze strony: www.lomza.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Łomży
Stary Rynek 14
18 - 400 Łomża
tel.: (86) 216 33 89
ratusz@um.lomza.pl
www.lomza.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin i wniosek