Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe66
 • socjalne10
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe Prezydenta Bytomia

organizator:

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Bytomiu

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 22.04.2013

Stypendia sportowe Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia ogłasza I. turę naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego. Przyznanie stypendium sportowego jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego, dotychczasowych osiągnięć oraz oceny potencjału dalszego rozwoju.

Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi klubu sportowego, który ma swoją siedzibę w Bytomiu i realizuje swoją aktywność sportową w kategorii senior w ramach grupy dyscyplin wskazanych w uchwale Rady Miejskiej w Bytomiu nr XI/147/13 z dnia 12 marca 2013 r w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu sportowego, w którym jest zrzeszony zawodnik zgłoszony do stypendium, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu oraz kandydata. Stypendium może być przyznane zawodnikowi startującemu w kategorii senior w:
1). dyscyplinach zespołowych:
a). piłka nożna,
b). hokej na lodzie.
2). dyscyplinach indywidualnych:
a). judo,
b). tenis,
c). tenis stołowy.

Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych, o których mowa w określa regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XI/147/13 z dnia 12 marca 2013r.
Stypendium jest przyznawane na okres do 3 miesięcy i jest wypłacane w ratach miesięcznych na zasadach określonych w umowie.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego w I turze naboru wniosków należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 (p.127) w terminie do 22 kwietnia 2013r.
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz o ich przyznaniu publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja pochodzi ze strony www.organizacje.bytom.pl

Kontakt

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Bytomiu
ul. Parkowa 2 (p.127)
41-902 Bytom
tel. 32 281 20 51
um@um.bytom.pl
www.bytom.pl