Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • naukowe41
 • artystyczne20
 • inne11
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe Powiatu Mieleckiego 2022

organizator:

Starostwo Powiatowe w Mielcu

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 01.06.2022

Stypendia sportowe Powiatu Mieleckiego 2022

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej jest obowiązkiem powiatu. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy o sporcie). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Kwestie określenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania okresowych stypendiów sportowych reguluje uchwała Nr XVI/128/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 11 kwietnia 2012r., zawierająca Regulamin przyznawania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników Powiatu Mieleckiego. Zarząd Powiatu Mieleckiego, biorąc pod uwagę osiągnięty wynik sportowy, znaczenie danej dyscypliny sportu dla wzrostu poziomu usportowienia dzieci i młodzieży i poziomu zdrowotności oraz promocję Powiatu Mieleckiego, może przyznać stypendium sportowe w kwocie do 800 zł miesięcznie dla zawodników posiadających osiągnięcia w odpowiedniej kategorii wiekowej. Okresowe stypendia sportowe Powiatu Mieleckiego dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym przyznawane są z środków zabezpieczanych w budżecie Powiatu Mieleckiego.

Starosta Powiatu Mieleckiego zaprasza organizacje sportowe do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w roku 2021. Stypendia sportowe stanowią bezzwrotną pomoc finansową zawodnikom w okresie przygotowań do zawodów sportowych. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia sportowe są kluby i organizacje sportowe z terenu powiatu mieleckiego, prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu. Termin składania wniosków – do 1 czerwca 2022 r.

Szczegółowych informacji w sprawie stypendiów sportowych udziela Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6 pok. 206, tel. (17) 78 00 417, e-mail: nkoziol@powiat-mielecki.pl

Informacje pochodzą ze strony: powiat-mielecki.pl

Inne oferty stypendiów sportowych można znaleźć w naszej wyszukiwarce stypendialnej.

Kontakt

Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu
ul. Wyspiańskiego 6, pok. 206
Mielec
tel. 17 780 04 17
nkoziol@powiat-mielecki.pl
powiat-mielecki.pl