Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne8
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe na 2012 r. w województwie dolnośląskim

organizator:

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.01.2012

Stypendia sportowe na 2012 r. w województwie dolnośląskim

Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, zwane dalej stypendiami, przyznawane są za wysokie osiągnięcia i wyniki sportowe za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2012 roku do 31 stycznia 2012 roku w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Osoba fizyczna może otrzymać stypendium za osiągnięte wyniki sportowe jeżeli spełnia jedno z czterech kryteriów:

 • zdobyła medal na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy w dowolnej kategorii wiekowej, Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, Uniwersjadzie lub na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy
 • zdobyła medal na Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, a jednocześnie w tym samym roku była reprezentantem Polski na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy w dowolnej kategorii wiekowej, Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, Uniwersjadzie lub na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy;
 • była reprezentantem Polski w zespołowych grach sportowych na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy w dowolnej kategorii wiekowej, Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, Uniwersjadzie lub na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy;
 • była uczestnikiem Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub medalistą Mistrzostw Polski albo wyróżnia się w sportach osób niepełnosprawnych;

a ponadto spełniła poniższe kryteria:

 • ma miejsce zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego;
 • kontynuuje naukę w szkole lub na studiach wyższych;
 • zobowiąże się do realizacji programu szkolenia sportowego;
 • nie ma nałożonej kary dyscyplinarnej przez organ statutowy właściwy ze względu na przynależność osoby fizycznej, która osiągnęła wysoki wynik sportowy, zgodnie z właściwym regulaminem sportowym.

Do wniosku należy załączyć:
1). program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;
2). potwierdzony za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w przypadku wniosków składanych przez kluby, związki i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;
3). oświadczenie do celów podatkowych;
4). oświadczenie do celów ubezpieczeniowych;
5). zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki;
6). oświadczenie osoby fizycznej która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;
7). potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności – dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;
8). potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty – dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę.

Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2012 roku do 31 stycznia 2012 roku w Sekretariacie:
Departamentu Spraw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 7,
pok. 208, I piętro; poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 16.00.

Podpisy:
W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa:
1). klub, związek, organizacja pozarządowa działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
a). podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.
2). osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe:
a). w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 13 roku życia dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny;
b). w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym;
c). w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna.

Informacje pochodzą ze strony www.dzla.pl

Kontakt

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław