Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe23
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • naukowe70
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe Miasta Płock

organizator:

Urząd Miasta Płock

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 02.11.2013

Stypendia sportowe Miasta Płock

Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników do 26 roku życia szczególnie uzdolnionych sportowo, zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej, mających siedzibę i działających na terenie miasta Płocka.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą składać kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej mające siedzibę i działające na terenie miasta Płocka.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje i załączniki:

 • dane osobowe zawodnika,
 • informacje o kwalifikacjach sportowych zawodnika,
 • dane o wynikach i osiągnięciach w zakresie sportu zdobytych w okresie,
 • czytelną kopię aktualnej licencji sportowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub pisemne potwierdzenie bycia zawodnikiem licencjonowanym wystawione przez właściwy polski związek sportowy (organizację właściwą dla sportu osób niepełnosprawnych),
 • zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy (organizację właściwą dla sportu osób niepełnosprawnych) potwierdzające uzyskanie wyników sportowych, dokumenty poświadczające powołanie do kadry wojewódzkiej lub narodowej;
 • oświadczenie zawodnika, iż uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia;
 • zobowiązania zawodnika i wnioskodawcy do informowania Prezydenta o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium sportowego;
 • oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt.

Stypendia przyznawane są raz w roku, na okres 12 miesięcy, na podstawie wniosków, które należy złożyć do 2 listopada

Informację pochodzą ze strony: www.plock.eu

Kontakt

Urząd Miasta Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock
tel. 24 367 15 55
bok8@ump.pl
www.plock.eu