Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego 2024

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 16.10.2023

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego 2024

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków na stypendia sportowe.

Wnioski należy składać do dnia 16 października 2023 r. Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Pod uwagę brane są wyniki sportowe osiągnięte w okresie od 15 października 2022 r. do 14 października 2023 r.

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach (na dzień składania wniosku):

 • młodzieżowca,
 • juniora,
 • juniora młodszego,
 • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów w tym 20 stypendiów w kategorii młodzieżowca, 15 w kategorii juniora oraz 15 w kategorii juniora młodszego.

Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, związek sportowy, zawodnik, rodzic zawodnika, opiekun prawny zawodnika lub Pomorska Federacja Sportu

Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest mieszkańcem województwa pomorskiego albo mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa;
 • uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;
 • jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej;
 • uczestniczył przynajmniej w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski;
 • zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem;
  cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną;
 • reprezentuje województwo pomorskie na zawodach i promuje Samorząd Województwa Pomorskiego.

Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie https://stypendiasportowe.pomorskie.eu/

W celu złożenia wniosku należy:

 • wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku
 • wygenerowany wniosek należy wydrukować i podpisać, wniosek jest podpisywany przez
  1) Wnioskodawcę oraz
  2) pełnoletniego zawodnika, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego,
 • podpisać oświadczenia i zgody w części pn.: „Oświadczenia zawodnika lub opiekuna prawnego” (podpis składa pełnoletni zawodnik lub rodzic/opiekun prawny zawodnika niepełnoletniego);
 • papierową wersję wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do dnia 16 października 2023 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (godziny pacy Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: 7:45 – 15:45) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres (o terminie złożenia papierowej wersji wniosku decyduje data wpływu dokumentu do urzędu). Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: „Stypendia sportowe”.
  UWAGA! Do wniosku należy załączyć:
 1. udokumentowanie swoich osiągnięć na zawodach (np. wydrukowany komunikat końcowy z zawodów, zaświadczenie z Klubu Sportowego/ Związku Sportowego o zajętych miejscach na zawodach)
 2. program szkolenia opracowany przez klub sportowy/trenera.

Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie https://stypendiasportowe.pomorskie.eu/

W celu złożenia wniosku należy:

wypełnić wniosek o przyznanie stypendium przy pomocy formularza w elektronicznym generatorze wniosków udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować wniosek do wydruku;
wygenerowany wniosek należy wydrukować i podpisać, wniosek jest podpisywany przez:
Wnioskodawcę oraz
pełnoletniego zawodnika, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego;
podpisać oświadczenia i zgody w części pn.: „Oświadczenia zawodnika lub opiekuna prawnego” (podpis składa pełnoletni zawodnik lub rodzic/opiekun prawny zawodnika niepełnoletniego);
papierową wersję wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do dnia 16 października 2023 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (godziny pacy Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: 7:45 – 15:45) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres (o terminie złożenia papierowej wersji wniosku decyduje data wpływu dokumentu do urzędu). Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: „Stypendia sportowe”.
UWAGA! Do wniosku należy załączyć:

Zaświadczenie z Klubu/Związku Sportowego potwierdzające wszystkie osiągniecia sportowe wpisane we wniosku o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego oraz potwierdzające że, w rywalizacji o zajęte miejsce wpisane we wniosku brało udział minimum 5 zawodników/zespołów (w załączeniu Wzór Zaświadczenia)
Program szkolenia opracowany przez klub sportowy/trenera. Na etapie składania wniosku fakultatywnie, w przypadku przyznania stypendium, program szkoleniowy musi zostać dostarczony przed podpisaniem umowy. Referat Sportu ma prawo żądać uzupełniających informacji w wyznaczonym terminie.
Prosimy o zapoznanie się z:
Regulaminem Pracy Kapituły
klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 311/XXIV/20 z dnia 28 września 2020 r., zmienioną
uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz
uchwałą Nr 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021 r.

KONTAKT
Informacji na temat stypendiów sportowych Marszałka Województwa Pomorskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Sylwia Bojarowska-Nowak – tel. (58) 32 68 856
Hanna Kołodziejczyk – tel. (58) 32 68 856,
Mariola Dziedzic – tel. (58) 32 68 849,
Paweł Jęcek – tel. (58) 32 68 883

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: pomorskie.eu

A po więcej ciekawych ofert stypendiów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Referat Sportu
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 856
info@pomorskie.eu
www.pomorskie.eu