Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe Marszałka woj. pomorskiego 2020

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.11.2020

Stypendia sportowe Marszałka woj. pomorskiego 2020

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że do dnia 15 listopada 2020 r. prowadzony jest nabór wniosków na stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego.

Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym.

Stypendia sportowe marszałka województwa pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach (na dzień składania wniosku):

 • młodzieżowca,
 • juniora,
 • juniora młodszego,
 • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową i noszą nazwę „Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego”.

Nagrody finansowe mogą być przyznane za osiągnięcia w olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplinach sportowych oraz dyscyplinach objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży. Wysokość nagród ustala się następująco:

 • od 5000 zł do 15 000 zł – za zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich;
 • od 2000 zł do 10 000 zł – za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy.

Wygenerowany wniosek należy wydrukować i podpisać. Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę oraz pełnoletniego zawodnika, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Do wniosku należy załączyć komunikat z zawodów (komunikat organizatora) wraz z podaniem adresu strony internetowej dla wszystkich wymienionych osiągnięć wpisanych we wniosku (w przypadku braku komunikatu wyniki nie będą brane pod uwagę).

Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Referat Sportu 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

Wnioski na stypendia składa się przy wykorzystaniu generatora wniosków dostępnego na stronie urzędu

Stypendia sportowe przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach juniora młodszego,juniora,młodzieżowca (a w przypadku braku kategorii młodzieżowca – sportowcowi, który nie ukończył 23 roku życia) oraz sportowców z niepełnosprawnościami w wieku do 25 lat.

Stypendium może otrzymać zawodnik,który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa;
 • uprawia dyscyplinę olimpijską,paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;
 • jest uczniem,słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej;
 • uczestniczył przynajmniej w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski;
 • zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy,którego jest członkiem;
 • cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną.

Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej i przyznawane jest na okres 10 miesięcy tj.od 1 lutego do 30 listopada i wynosi:

 • w kategorii młodzieżowca 1100zł miesięcznie,
 • w kategorii juniora 700zł miesięcznie oraz
 • juniora młodszego 500zł miesięcznie.

Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, związek sportowy lub Pomorska Federacja Sportu.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: pomorskie.eu

A po więcej ciekawych ofert stypendiów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 326 85 55
info@pomorskie.eu
www.pomorskie.eu

Dokumenty

do pobrania