Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci44
 • absolwenci25
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe37
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd28
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe i Stypendia Olimpijskie Prezydenta Miasta Białegostoku

organizator:

Biuro Sportu i Rekreacji

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 11.02.2011

Stypendia sportowe i Stypendia Olimpijskie Prezydenta Miasta Białegostoku

Stypendia sportowe i Stypendia Olimpijskie przyznawane są przez Prezydenta Miasta Białegostoku na podstawie „Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe”, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/801/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wspierania rozwoju sportu w Białymstoku, przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010r. Nr 298, poz. 3869, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010r. Nr 298 poz. 3874).

Zgodnie z zapisami w/w Regulaminu wnioski o stypendium należy składać w terminach do 10 grudnia danego roku kalendarzowego na I półrocze roku następnego lub cały rok, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku złożenia wniosku oraz do 10 czerwca na II półrocze danego roku, uwzględniając wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w I półroczu roku, w którym jest składany wniosek.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać kluby oraz właściwe związki sportowe dla zawodników reprezentujących białostockie kluby sportowe na formularzu określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Termin składania wniosków na stypendia sportowe i stypendia olimpijskie na I półrocze lub cały 2011 r., uwzględniających osiągnięcia uzyskane w 2010r. został przesunięty uchwałą Rady Miejskiej do 11 lutego 2011 r.

Dokumenty do pobrania na stronie www.bialystok.pl/185-stypendia/default.aspx

Informacje pochodzą ze strony www.bialystok.pl

Kontakt

Biuro Sportu i Rekreacji
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel. 85 869 62 13
sport@um.bialystok.pl