Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne21
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe gminy Ożarów Mazowiecki

organizator:

Gmina Ożarów Mazowiecki

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.11.2012

Stypendia sportowe gminy Ożarów Mazowiecki

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – Gmina Ożarów Mazowiecki wspiera upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na jej terenie oraz promuje młode talenty sportowe.

30 listopada 2012 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za 2012 rok dla młodych ożarowskich sportowców uzyskujących wysokie osiągnięcia sportowe.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opisanych „Wniosek o stypendium sportowe 2011” w Kancelarii Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki do 30 listopada 2012 roku (w przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do Urzędu).

Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie  ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr 506/10 z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe.
Stypendium może zostać przyznane osobie fizycznej do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, zamieszkałej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, zrzeszonej lub niezrzeszonej w klubie sportowym lub zamieszkałej poza terenem Gminy, będącej uczniem szkoły na terenie Gminy oraz zrzeszonym w klubie działającym na terenie Gminy – pod warunkiem nie pobierania stypendium sportowego w gminie,  której jest mieszkańcem. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych określa Regulamin będący Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego wystąpić może zawodnik lub klub sportowy, w którym zawodnik jest zrzeszony. Wzór wniosku stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr S.0050.215.2012 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego.

Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia czerwca 2008 roku i Nr 506/10 z dnia 23 września 2010 roku, Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych oraz Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dostępne są na stronie internetowej Gminy Ożarów Mazowiecki www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce Edukacja i Sport/Stypendia sportowe.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego można również otrzymać w Kancelarii Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję stypendialną. Zawodnicy, którym przyznano stypendia sportowe zostaną poinformowani o przyznaniu stypendium. Informacja ta zostanie również podana na stronie internetowej Gminy www.ozarow-mazowiecki.pl

W sprawie jakichkolwiek pytań uczestnicy proszeni są o kontakt z Sekretarzem Gminy Jolantą Niegrzybowską – tel. 22 731 32 04 lub e-mail: sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl

Informacje pochodzą ze strony www.ozarow-mazowiecki.pl

Kontakt

Gmina Ożarów Mazowiecki
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 731 32 04
sekretarz@ozarow-mazowiecki.pl
www.ozarow-mazowiecki.pl