Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki

organizator:

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.01.2013

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki

Stypendia stanowią indywidualną pomoc finansową, wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika, przyznawaną na okres nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek  przyznanie stypendium sportowego (formularz 1. – Wniosek o przyznanie stypendium sportowego)
– załączniki do wniosku:
a). kopia wypisu z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny wnioskodawcy,
b). kopia dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do stowarzyszenia,
c). kopia licencji sportowej,
d). pisemna opinia właściwego okręgowego związku sportowego dotycząca kandydata potwierdzająca informacje na temat kandydata,
e). kopia materiałów dokumentujących osiągnięcia zawodnika (np. prasowych, dyplomów, list rankingowych),
f). szczegółowe pisemne uzasadnienie dotyczące przyczyn składania wniosku o przyznanie stypendium,
g). materiały dotyczące działalności pozasportowej zawodnika w zakresach:
­ – działalności w organizacjach społecznych,
­ – dodatkowych form działalności poza obowiązkiem szkolnym,
­ – udziału w olimpiadach i konkursach szkolnych na szczeblu minimum wojewódzkim,
­ – działalności artystycznej lub społecznej,
­ – pozaobowiązkowych zajęciach w klubie,
­ – innych nagrodach i wyróżnieniach nie związanych ze sportem,
­ – wolontariacie.
2. Oświadczenie o spełnianiu przez stypendystę wymogów określonych w Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dla zawodników osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej (formularz 2. – oświadczenie o spełnianiu wymogów Regulaminu przyznawania wniosków)
3. Oświadczenie na druku PIT- 2 C (formularz 3. – oświadczenie osoby otrzymującej stypendium o podatku dochodowym)
Zawodnik lub klub sportowy może złożyć wniosek o przyznanie stypendium do 15 stycznia 2013 r.
Informacje pochodzą ze strony www.tomaszow-maz.eu

Kontakt

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
ul. P.O.W. 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki


www.tomaszow-maz.eu