Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe dla sportowców z Opoczna

organizator:

Urząd Miejski w Opocznie

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 28.02.2014

Stypendia sportowe dla sportowców z Opoczna

Do końca lutego kluby sportowe i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności sportowej, mające siedzibę na terenie Gminy Opoczno, mogą składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego za 2013 rok dla szczególnie uzdolnionych zawodników.
Stypendium sportowe może zostać przyznane zawodnikom zrzeszonym w klubach sportowych i podmiotach zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności sportowej, mających siedzibę na terenie Gminy Opoczno, uprawiającym sport i osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Stypendium sportowe mające charakter pomocy indywidualnej może otrzymać zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące warunki:
1). posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;
2). nie ukończył 21 lat;
3). w roku poprzednim uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych:
a). wziął udział w mistrzostwach świata lub Europy,
b). zajął co najmniej miejsce od I-X w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej w sportach indywidualnych lub zespołowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe,
c). zdobył jeden z medali Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS,
d). został powołany do kadry wojewódzkiej bądź krajowej;
4). nie została nałożona na niego kara dyscyplinarna przez polski lub okręgowy związek sportowy lub przewidziana w statucie klubu sportowego, którego jest członkiem;
5). nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków budżetu państwa oraz samorządu innych szczebli.

Wysokość miesięcznego stypendium sportowego może wynosić od 100-600 złotych (brutto) i uzależniona jest od osiągnięć sportowych zawodnika oraz jego sytuacji finansowej. Pomoc finansowa przyznawana jest w formie decyzji Burmistrza Opoczna na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 7 miesięcy.

Prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie stypendium sportowego można składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, w terminie do 28 lutego br.

Informacje pochodzą ze strony www.opoczno.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno


www.opoczno.pl