Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
 • artystyczne37
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe dla sportowców z Opoczna

organizator:

Urząd Miejski w Opocznie

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 28.02.2014

Stypendia sportowe dla sportowców z Opoczna

Do końca lutego kluby sportowe i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności sportowej, mające siedzibę na terenie Gminy Opoczno, mogą składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego za 2013 rok dla szczególnie uzdolnionych zawodników.
Stypendium sportowe może zostać przyznane zawodnikom zrzeszonym w klubach sportowych i podmiotach zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności sportowej, mających siedzibę na terenie Gminy Opoczno, uprawiającym sport i osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Stypendium sportowe mające charakter pomocy indywidualnej może otrzymać zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące warunki:
1). posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;
2). nie ukończył 21 lat;
3). w roku poprzednim uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych:
a). wziął udział w mistrzostwach świata lub Europy,
b). zajął co najmniej miejsce od I-X w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej w sportach indywidualnych lub zespołowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe,
c). zdobył jeden z medali Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS,
d). został powołany do kadry wojewódzkiej bądź krajowej;
4). nie została nałożona na niego kara dyscyplinarna przez polski lub okręgowy związek sportowy lub przewidziana w statucie klubu sportowego, którego jest członkiem;
5). nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków budżetu państwa oraz samorządu innych szczebli.

Wysokość miesięcznego stypendium sportowego może wynosić od 100-600 złotych (brutto) i uzależniona jest od osiągnięć sportowych zawodnika oraz jego sytuacji finansowej. Pomoc finansowa przyznawana jest w formie decyzji Burmistrza Opoczna na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 7 miesięcy.

Prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie stypendium sportowego można składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, w terminie do 28 lutego br.

Informacje pochodzą ze strony www.opoczno.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno


www.opoczno.pl