Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe dla sportowców z Gminy Władysławów

organizator:

Urząd Gminy Władysławów

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 18.02.2011

Stypendia sportowe dla sportowców z Gminy Władysławów

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik/czka jeżeli spełnia następujące warunki:

1). spełnia jedno z kryteriów poziomu sportowego:

a). był reprezentantem Polski w dyscyplinach sportu objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
b). brał udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży szczebla wojewódzkiego, międzywojewódzkiego i ogólnopolskiego,
c). osiągnął rekord województwa w danej kategorii wiekowej.

2). spełnia kryteria dodatkowe:

a). posiada status amatora i kontynuuje naukę,
b). jest w wieku młodzika (14-15 lat), juniora (16-19 lat) lub młodzieżowca (19-23 lata),
c). reprezentuje dyscyplinę sportu biorącą udział w Państwowym Systemie Sportu Młodzieżowego,
d). nie pobiera stypendium sportowego pochodzącego ze środków budżetu państwa lub samorządu innego szczebla,
e). zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez Klub Sportowy, którego jest członkiem.

3. Stypendium przyznaje się na okres 1 roku.

4. 1. Stypendia sportowe przyznaje, wstrzymuje i cofa Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Władysławów w składzie:

Wójt Gminy Władysławów,Zastępca Wójta Gminy Władysławów Przewodniczący Rady Gminy Władysławów, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury fizycznej i Spraw Socjalnych.

2. Komisja przyznaje stypendia na uzasadniony wniosek: klubów i stowarzyszeń sportowych, mieszkańców Gminy Władysławów oraz z własnej inicjatywy.

5. Stypendia wstrzymuje się jeżeli zawodnik/czka:

1). zaniedbuje realizację programu szkolenia,
2). został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statusowy.

6. Stypendium sportowe cofa się zawodnikowi jeżeli:

1). uzyskał /a stypendium sportowe pochodzące ze środków budżetu państwa lub innego samorządu lokalnego,
2). uzyskał /a status zawodnika profesjonalnego lub kontraktowego,
3). utracił /a prawa zawodnika lub przestał być członkiem Klubu Sportowego.
4). odmówił /a udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich (określonych właściwym regulaminem Polskiego Związku Sportowego),
5). utracił /a zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego.

Podania wraz z stosownymi załącznikami(kserokopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe) należy kierować do sekretariatu Urzędu Gminy Władysławów  do dnia 18 lutego 2011 r.

Informacje pochodzą ze strony www.wladyslawow.pl


Kontakt

Urząd Gminy Władysławów
ul. Rynek 43
62- 710 Władysławów