Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne10
 • socjalne8
 • sportowe8
 • naukowe39
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe dla mieszkańców gminy Bytom 2020

organizator:

Prezydent Miasta Bytom

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 07.08.2020
wartość stypendium: 500 zł

Stypendia sportowe dla mieszkańców gminy Bytom 2020

Prezydent Bytomia ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla mieszkańców gminy Bytom w 2020 r. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w terminie do 7 sierpnia 2020 r.

Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który:
1) jest mieszkańcem gminy Bytom (w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego), w nieprzerwanym okresie 12 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku o stypendium lub zawodnikiem klubu sportowego, który ma swoją siedzibę w Bytomiu;
2) jeżeli nie spełnia wymogu okresu zamieszkania określonego w pkt 1, wynik sportowy zgłaszany do stypendium uzyskał w barwach klubu mającego swoją siedzibę w Bytomiu;
3) startuje w sportach indywidualnych i zespołowych w kategoriach: senior, młodzieżowiec, junior i junior młodszy (w dyscyplinach zgodnych z nadzorowanym przez Ministerstwo Sportu Systemem Sportu Młodzieżowego lub objętych programem igrzysk olimpijskich);
4) w roku poprzedzającym wnioskowanie o stypendium brał udział we współzawodnictwie sportowym zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, w zawodach rangi: ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, mistrzostw Polski, pucharu Polski, mistrzostw i pucharów Świata lub Europy, igrzysk olimpijskich lub innych zawodów interkontynentalnych.

Stypendia mogą otrzymać zawodnicy, którzy w roku poprzedzającym wnioskowanie o stypendium osiągnęli przynajmniej jeden z następujących wyników w kategorii senior:
1) udział w Igrzyskach Olimpijskich, miejsce od I do III w Mistrzostwach Świata;
2) miejsce od IV do VIII w Mistrzostwach Świata, miejsce od I do III w Pucharze Świata lub zawodach tej rangi;
3) miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Europy, miejsce od I do III w Pucharze Europy lub zawodach tej rangi;
4) miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski lub miejsce od I do III w Pucharze Polski.
Stypendia mogą otrzymać zawodnicy, którzy w roku poprzedzającym wnioskowanie o stypendium osiągnęli przynajmniej jeden z następujących wyników w kategorii: młodzieżowiec, junior lub junior młodszy:
1) miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata lub zawodach tej rangi;
2) miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy lub zawodach tej rangi;
3) miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski;
4) miejsce od I do III w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Wyklucza się ponowne zgłoszenie wyniku sportowego, na podstawie którego przyznano wcześniej stypendium sportowe.

Stypendium może otrzymać zawodnik współzawodnictwa sportowego dla niepełnosprawnych, który w roku poprzedzającym wnioskowanie o stypendium w zawodach dla niepełnosprawnych uzyskał wysokie wyniki sportowe, a plany startów i przygotowań oraz opinia właściwego polskiego związku sportowego wskazują na możliwość osiągania w przyszłości dalszych wysokich wyników sportowych.
Stypendium może otrzymać zawodnik współzawodnictwa sportowego w ramach dyscyplin nieobjętych programem igrzysk olimpijskich lub nieobjętych nadzorowanym przez Ministerstwo Sportu Systemem Sportu Młodzieżowego w sportach indywidualnych i zespołowych, który w roku poprzedzającym wnioskowanie o stypendium w zawodach uzyskał wysokie wyniki sportowe, a plany startów i przygotowań oraz opinia właściwego polskiego związku sportowego wskazują na możliwość osiągania w przyszłości dalszych wysokich wyników sportowych.

O stypendium występuje indywidualnie zawodnik. W przypadku niepełnoletności zawodnika wniosek o stypendium podpisuje jego przedstawiciel ustawowy.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe określa odrębne zarządzenie Prezydenta Bytomia i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na miejskiej stronie internetowej (www.bytom.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ustala się kwotę bazową do obliczania wysokości stypendium w kwocie 500,00 złotych brutto miesięcznie (słownie: pięćset złotych 00/100 brutto).

Stypendium jest przyznawane na okres od września do grudnia 2020 r. i jest wypłacane w ratach miesięcznych na zasadach określonych w umowie. Wysokość przyznanego zawodnikowi miesięcznego stypendium oblicza się zgodnie z regulaminem określającym szczegółowe zasady przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich rodzajów i wysokości, będącym załącznikiem do uchwały nr XXV/375/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r.

Łączna kwota przeznaczona na stypendia sportowe w naborze w 2020 roku wynosi 120.000,00 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 brutto).

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 (pokój nr 127) lub przy ul. Smolenia 35 (pokój nr 125), w terminie do 7 sierpnia 2020 r., w godzinach pracy Urzędu (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu).

Informacja pochodzi ze strony: bip.um.bytom.pl

Po więcej propozycji stypendiów dla sportowców zajrzyjcie do naszej bazy!

Kontakt

Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu
ul. Smolenia 35 .m pokój nr 125
41-902 Bytom
tel. 32 779 87 02
kk@um.bytom.pl
www.bytom.pl

Dokumenty

do pobrania