Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe 2012/2013 – woj. pomorskie

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Stypendia sportowe 2012/2013 – woj. pomorskie

Udzielenie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Podstawa prawna
Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
Uchwała Nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym.

Opis sprawy/zadania
Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej i przyznawane jest na okres 10 miesięcy od 1 lutego do 30 listopada.

W danej edycji przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów:

 • 20 stypendiów w kategorii młodzieżowca w wysokości 700 zł miesięcznie.
 • 15 stypendiów w kategorii juniora w wysokości 350 zł miesięcznie.
 • 15 stypendiów w kategorii juniora młodszego w wysokości 200 zł miesięcznie.

Stypendium może mieć charakter celowy (jednorazowy) i może być przyznane na częściową refundację kosztów wyjazdu zawodników na sportową imprezę międzynarodową w wysokości nieprzekraczajacej 1000 zł.

Formularze/wnioski potrzebne do załatwienia sprawy
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 180/IX/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego a dnia 27 czerwca 2011 roku.

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (kontakt)
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Referat sportu.
Tel.58 32 68 849

Termin załatwienia sprawy
Do 15 października roku poprzedzającego przyznanie stypendiów sportowych, 30 dni przed planowanym wyjazdem w przypadku stypendium jednorazowego na wyjazd.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Referat Sportu

Dodatkowe uwagi
Przyjmowanie wniosków poprzedza informacja zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.woj-pomorskie.pl

Informacje pochodzą ze strony urzad.pomorskie.eu

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel.58 32 68 849

urzad.pomorskie.eu