Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
 • inne8
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia specjalne Burmistrza Miasta Dębicy

organizator:

Urząd Miejski w Dębicy

Rodzaj:
artystyczne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.05.2017
liczba stypendiów: 15

Stypendia specjalne Burmistrza Miasta Dębicy

Młodzież wybitnie uzdolniona sportowo i artystycznie może ubiegać się o stypendia specjalne Burmistrza Miasta Dębicy. Stypendium może być przyznane tej samej osobie nie częściej niż raz na dwa lata. Wnioski można składać do 15 maja 2017 r.

Stypendium dla młodzieży osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym ma na celu wspieranie rozwoju osób osiągających wysokie wyniki. O stypendium sportowe i artystyczne mogą ubiegać się osoby zamieszkujące w Dębicy, które do czasu przyznania stypendium nie ukończyły 21 lat.

Stypendium sportowe może otrzymać osoba, która jest finalistą ogólnopolskich zawodów sportowych w swojej kategorii wiekowej lub członkiem kadry wojewódzkiej, ewentualnie osiąga wysokie wyniki w nietypowych dyscyplinach sportowych oraz cechuje ją nienaganna postawa etyczna i moralna oraz przestrzega obowiązujących przepisów sportowych.

Stypendium dla młodzieży uzdolnionej artystycznie w dziedzinie kultury mają na celu wspieranie osób wybitnie uzdolnionych artystycznie i reprezentujących Dębicę w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu krajowym i zagranicznym.

Stypendium za osiągnięcia sportowe i artystyczne może być przyznane tej samej osobie nie częściej niż raz na dwa lata. Taką decyzję podjęli radni miejscy uchwałą nr XXII/225/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/461/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. oraz uchwały nr XXII/224/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r.

Przyznawanie, wstrzymywanie i pozbawianie stypendiów należy do kompetencji burmistrza, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Kapituły Konkursowej.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego. Powinien zawierać dane osobowe kandydata, opis osiągnięć sportowych lub artystycznych, dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia, zobowiązanie do informowanie Burmistrza o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium należy kierować do Burmistrza Miasta Dębica. Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w terminie do 15 maja każdego roku, uwzględniając osiągnięcia sportowe lub artystyczne w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium. Stypendium przyznawane jest od września do czerwca. Do rozdysponowania jest 10 stypendiów za osiągnięcia sportowe i 5 stypendiów za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie kultury.

Szczegółowe informacje można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Informacje pochodzą ze strony debica.pl

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica


debica.pl

Dokumenty

do pobrania