Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci20
 • absolwenci12
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe24
 • inne5
 • sportowe12
 • artystyczne15
 • socjalne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd20
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia socjalne – Wyry

organizator:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendia socjalne – Wyry

Formą stypendium (zasiłku) szkolnego jest:

 • całkowite (częściowe) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w roku szkolnym 2010/2011 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach do 15 września 2010 roku.  Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351,00 zł (netto).

Więcej informacji oraz formularz wniosku dostępny jest w

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Dąbrowszczaków 107
43-175 Wyry

Informacje pochodzą ze strony www.wyry.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach
ul. Dąbrowszczaków 107
43-175 Wyry
tel.: (32) 218 72 74
gops@wyry.pl
www.wyry.pl